Izglītības ziņas

16.05.2017

Tiekas interešu izglītības speciālisti, lai dalītos pieredzē + video

123456789 1/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

No 10.-12.maijam Krāslavas un Dagdas novados viesojās Latvijas novadu pašvaldību interešu izglītības speciālisti un interešu izglītības iestāžu direktori.

Ciemiņi  pārstāvēja  visus Latvijas novadus: Kurzemi, Zemgali, Vidzemi  un  protams  Latgali. Krāslavas  bērnu  un  jauniešu  centra  direktore  Rita  Vekšina  un  metodiķe   Sanita  Kumpiņa   11.maiju  veltīja  Krāslavas  interešu  izglītības iepazīšanai  gan  uz  vietas  Krāslavā ,piedāvājot  plašu  ieskatu  pulciņu  nodarbībās, demonstrējot  lieliskos  tērpus auto moto pulciņu, apmeklējot  Indras  pamatskolu. Krāslavas   novada  domes  priekšsēdētāja vietnieks  Aleksandrs  Jevtušonoks piedalījās   šī  nozīmīgā semināra  Latvijas  mērogā  atklāšanā  un  vēlēja  viesiem gūt   ne tikai  pozitīvas  idejas ,bet  arī   izteikt racionālus  ieteikumus  turpmākā  darba  pilnveidei.  Krāslavas  novada Izglītības  un kultūras  nodaļas  vadītāja  Lidija  Miglāne   sniedza pārskatu  par Krāslavas pašvaldības  darba  virzieniem  mācību  un  audzināšanas  procesā. Dienas  gaitā   pievienojās  arī  Dagdas  novada  domes  priekšsēdētāja  Sandra Viškure , kas  pastāstīja  kopumā  par  Dagdas  novadu   kopumā, akcentējot  interešu  izglītības  lomu un devumu  novada   kultūras  attīstībā.  To lieliski  papildināja  Dagdas  TN  vokālās grupas  ‘’Solversija’’   veidotais  videoklips  par Dagdu.  Latgalisko  noskaņu  centās  radīt  Andrupenes  folkloras kopa’’Saiveņa’’  Andrupenes  lauku  sētā. Šogad  folkloras  kopai  ‘’Saiveņa’’  ir  gūti  augsti  rezultāti    skatēs  un  konkursos.    Andrupenes  lauku  sētas  saimniece  Skaidrīte  spēja  īsā  brīdī  izstāstīt  tik  daudz  neparasta  un interesanta mūsu  viesiem.  Tālāk  ceļš  devās  uz  Jaundomes  muižu, kur  arī  šī objekta  saimniece  Sintija   ar  savu  stāstījumu  ļāva viesiem  iztēloties  ,kā  šeit  izskatījās agrāk un  ko  centrs  piedāvā  tagad. Viesi   uzdeva  daudz  jautājumu ekspozīciju  zālē   par  zivīm  un  paši  veica  interaktīvos uzdevumus. Savukārt   otro  zāli    piepildīja  Ezernieku  vidusskolas  interešu  izglītības pulciņu  skolēni:   sk. Lidijas  Kudrjavcevas  vadībā  tika  minētas  zvēru  pēdas, noteikti  koku  veidi   ,izmantojot attēlu  palīdzību.  Dace  Moisejenoka  (skol. Lija  Lukaševiča) noskaitīja  Skatuves  runas  konkursa  dzejoli,  vokālais  ansamblis    (sk. Ilzes  Plataces)  vadībā   dziedāja  aizkustinošas dziesmas.  Bet  pie  garā  saimes  galda   cītīgi  strādāja  vizuālās  mākslas  pulciņa dalībnieces.  Meitenes (skol. Diāna  Kiseļova) bija  tik  čaklas, ka  bija  sagatavojušas  neskaitāmus  suvenīrus (rokassprādzes ,auskarus ,dāvanu  maisiņus) viesiem. Visi  šie  bērnu  radītie  brīnumi  pazuda  dažās  minūtēs  no  galda ,jo  katrs  viesis  gribēja  aizvest  un  parādīt  kolēģiem, kā   un  ko  taisa  mūsu  skolēni. Kāpjot  autobusā  viesi  viens  otram   rādīja  Ezernieku  vidusskolas  skolēnu   ar  mīlestību  izgatavoto   lietiņu. Paldies  interešu  izglītības pulciņu  vadītājiem ,kas  kopā  ar  saviem  bērniem  ir kuplinājuši  un  godam  nesuši  Dagdas  novada  vārdu  Latvijā.

 

Dienas  otrajā  pusē interešu  izglītības  cilvēki  devās  uz  Dagdas  vidusskolu.  Pieejot  pie skolas, tika  meklēti   fotoaparāti  ,mobilie  telefoni  ,lai  iemūžinātu  Latvju stiprās  zīmes ,kas  ieskauj un rotā  skolu. Ar  tikpat  lielu  mīlestību  tās  šogad  ir  darinājuši  mūsu  novada   vizuālās  mākslas  skolotāji  Aigars  Vigulis  un  Viktors  Ivanovs. Arī dodoties  uz  skolas  aktu  zāli ,varēja  notvert  kādu  skaista  noformējuma  foto. Ar izdomu  šai  lietai  piegāja   mājturības  skolotāja  Ināra Galilejeva.  Aktu  zālē viesi  varēja  redzēt  ,kā  top  Dagdas  novada  lielais paklājs . Uz doto brīdi  tas  ir jau  20 m  garš, ko  veido  mūsu  Dagdas  novada  skolēnu, iedzīvotāju, iestāžu  daudzveidīgie  fragmenti  40x40  cm   lielumā  un  kas  visiem  būs  skatāms  4.  Starptautiskajā  bērnu  un  jauniešu  festivālā ’’Apskauj  mani, māmuliņa’’  š.g.20.maijā.  Pacietīgi ,šujot  gabalu  pie  gabalu ,to  veica    mana  kolēģe  Karīna  Karvele , pieaicinot  Dagdas  vidusskolas  soc. pedagoģi    Ligitu  Gavrilovu  un  brīvprātīgos jauniešus . Ikvienu  zālē  sēdošo  aizkustināja   Dagdas  vidusskolas  audzēkņu  sarūpētais  koncerts.  Šogad  ļoti  daudziem  interešu  izglītības  pulciņiem   ir  gūtas  1.un  2.vietas    Latgales  reģiona  skatēs.  Paldies  par  godprātīgo  darbu   radošajiem  interešu  izglītības  pedagogiem:   Ritai  Kāpostei, Olgai  Bobovičai, Ainai  Murānei,  Ritai  Orolei, Ritai  Vaišļai, Ligitai  Gavrilovai  un  Diānai  Krilovai! Direktores  vietnieces  Irēna  Malķeviča  ,Diāna  Stikute  un  Velta  Augustova   dalījās pieredzē par mācību  un  audzināšanas  darbu, īpaši  uzsverot  akcentu  patriotiskajā  audzināšanai   skolā, ko  lieliski  papildināja  gan skolēnu  koncerts, gan  virtuālā  ekskursija   caur  skolas  notikumiem.

 

Skolas  direktore  Vija  Gekiša  iepazīstināja ar  skolas  dzīvi  un  tās  prioritātēm, par  aktivitātēm   Latvijas  valsts  simtgadei  skolā, akcentējot, ka  ir jāstiprina valsts griba un piederības izjūta un jāaktualizē Latvijas vēsture, akcentējot, ka šī valsts nav nejaušība, bet likumsakarība, kad ir jāveic jauniešu patriotiskā audzināšana un pašiniciatīvas atraisīšana, kad ir jādara pilnīgi viss, lai jaunatne gribētu izglītoties un vēlētos strādāt un palikt Latvijā. Arī  mums  visās novada  izglītības  iestādēs visiem  pedagogiem  kopā ar vecākiem un   skolēniem jāapzinās, kas ir valsts identitāte, ir  jāpadomā, kas ir tā Latvija, ko vēlamies redzēt pēc simtgades un kādas  vērtības, tikumus gribam  izkopt  mūsu  jauniešos.  Tieši  mēs  visi  veidosim  un  radīsim  21. gadsimta Latvijas vērtības  un  simbolus. Kas  tas  būs? Tas  taču  atkarīgs  no  ikviena:  varbūt  būt lepniem par saviem un citu sasniegumiem, veidot veselu un sportisku cilvēku, sakopt savu pilsētu, sakārtot sevi; salabot ceļus,  veidot jaunas tradīcijas, pārskatāmu nodokļu sistēmu, sabiedrības saliedēšanu…………

 

Viesi  izbaudīja  Dagdas  vidusskolas  ēdnīcas  sarūpētās  garšīgās  pusdienas. Pēdējā  pieturā devāmies  uz  Dagdas  Jauniešu  iniciatīvu  centriem.  Brīvprātīgie jaunieši  Samanta Bitte un  Aivars Bačkurs, Jaunatnes  lietu  koordinatore  Svetlana  Ilatovska    veiksmīgi  veidoja  dialogu  ar  viesiem. Aivars  arī  topošais  pedagogs, bet  ar  savu patriotismu  pret  Dagdas novadu, savu  dzimto  vietu  aizkustināja  ciemiņus.Valsts  izglītības  un  satura  centra  Neformālās izglītības departamenta  direktore   Agra Bērziņa  uzteica  Aivaru  un  vēlēja ,lai  tiktu  galā  ar  daudzajiem  izaicinājumiem  un  būtu  arī turpmāk  lielisks  līderis. JIC  vadītāja  Aina Odiņeca  virtuālajā  prezentācijā  pastāstīja par  centra   misiju un tā  aktivitātēm. Jāturpina  strādāt, lai  Dagdas novads ir jauniešiem labvēlīga un pievilcīga vide, kas sekmē jauniešu veidošanos par vispusīgi attīstītiem, izglītotiem, sociāli nodrošinātiem, veselīgiem un uz demokrātiskām vērtībām vērstiem sabiedrības locekļiem.  Kopīgi  viesi  izveidoja  ar   vienas  otas   un  guaša krāsu  palīdzību   lieliskas  pavasara  glezniņas.   Savu   artistiskumu  parādīja   balles  deju pulciņa  bērni, dziedātāji  , vizuālās  mākslas  pulciņa  bērni (sk. Ilona  Mūrniece).  Neraugoties  uz  to, ka  atvēlētais  laika  limits  jau  sen  bija  iztecējis, bet  vēl  kādam  gribējās  uzdot jautājumu, parunāties  ar  bērniem.  Un   tad  tika  demonstrēts  “Parka  rozes’’  kulinārijas  pulciņa  jaunais  brends  :saldās ,dzeltenās  un  rozā    rozītes (tādi  eļlā  cepti  cepumi). Par to  dāsni  rūpējās   šī  centra  saimniece  Aija  Pabina  kopā  ar  meitenēm. Māris Viļums  katram  viesim  pasniedza   rozītes ceļamaizei  un  protams  arī  liepziedu un  piparmētru  tēju   Draudzīgi  sveicieni ,pateicības   novadu  vadībai  un  deputātiem  par  atbalstu , sirsnīgi apskāvieni un  uz  tikšanos  nākošgad  Limbažos. Pateicos  visiem par  ieguldījumu  šī  semināra  organizēšanu  Dagdas  novadā, lielisko  koordināciju  savām  kolēģēm  no  Krāslavas- Ritai  Vekšinai  un  Sanitai  Kumpiņai!

 

Noslēgumā  gribu  teikt, ka pasaule ir relatīvi neitrāla, visu nosaka tas, kā mēs katrs uz to skatāmies, jo ikviens raugās uz to atšķirīgi, ar tikai viņam vienam piemītošu uztveri. Tas  ir  līdzīgi  kā  stāstiņā par diviem spaiņiem, kur  viens apgalvoja: “Šī pasaule  bezjēdzīga – lai cik reižu es braucu augšā pilns, lejā es vienmēr nolaižos iztukšots,” bet otrs oponēja: “Dzīve šai pasaulē ir brīnišķīga: lai arī cik bieži es nolaižos lejā tukšs, es vienmēr paceļos piepildīts.” Lai  mums  izdodas  visiem  kopā  tvert pozitīvas  emocijas ,pozitīvus  mirkļus !

 

M.Micķeviča

Dagdas novada IKSN vadītāja  

 

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS