Izglītības ziņas

11.01.2018

Sumina teicamniekus

12345678 1/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Latvijas spēks ir tās ļaudīs .Viņu zināšanas ir mūsu vērtība. Mēs Latvijā neesam atraduši ne naftas, ne zelta ieguves vietas. Mūsu galvenais kapitāls ir tas, ko mēs zinām. Lai zinātu ir jāmācās .Mēs saprotam, ka jāmācās visu mūžu un skolas mācību laiks ir tikai sākums ceļā uz mūžizglītību.

11.janvārī atzīmē Starptautisko “paldies” dienu. Cik bieži ikdienā pasakām tik vienkāršu vārdu kā “paldies”? Paldies – par to, ka esam šai pasaulē, ka baudām dzīvi, ka priecājamies, paldies, ka tu man esi  līdzās, ka mani  uzmundrini… 

 

Zināmā mērā katrs mācību gads, katrs semestris ir līdzīgs iepriekšējam. Tiem ir savs ierastais ritms. Mācību stundas, interešu izglītības pulciņi, mācību ekskursijas, papildnodarbības. Un tomēr katrs mācību gads, mācību semestris mūsu atmiņā paliek ar kaut ko īpašu – cilvēkiem, notikumiem, sasniegumiem, jaunu ideju un ieceru īstenošanos, reizēm arī ar grūtībām un problēmām, kuras piedzīvotas un tomēr pārvarētas. Ja mēs “paldies” vārdu mēģinātu pārvērst krāsā, tad tā nebūtu viena krāsa, bet vesela krāsu palete – piesātināta, koša, spilgta un izgaismota. Un arī šī diena Dagdas  novadā parāda, ka mūsu skolēni 2017./18. m.g. 1.semestri nav velti pavadījuši, bet solīti pa solītim kāpuši zināšanu kalnā. Zināšanas ir atslēga, kas atver arvien jaunas durvis. Zināšanas ir bagātība. Zināšanas ir tās, ko neviens mūsu skolēniem nevar atņemt. Pateicības dienā Dagdas novada domes priekšsēdētājs Aivars Trūlis godināja tos skolēnus, kas 1.semestri ir mācījušies tikai teicami. Apsveikuma vārdus  teica   arī  Dagdas  novada domes  priekšsēdēja vietniece   Sandra   Viškure.

 

Paldies sakām Dagdas vidusskolas skolēniem:

Aleksai Golubei, Paulai Plivčai, Žaklīnai Skrebai, Devidam Šaļtim, Undīnei Kromānei, Kristijai Etai Rutkai, Nikitam Zavadskim, Valērijai Aņisko, Raivim Čerņavskim, Linardam Kalniņam, Anželai Kovalevskai, Raitim Locam, Anastasijai Gaveikai, Kristīnei Ižikai, Juliānai Silinevičai, Renātei Ciganovičai, Kitijai Jermolajevai, Džastinai Leonovičai-Batņai, Aļonai Pisarjonokai, Lanai Žvirblei, Annai Andžānei, Janai Antonovai, Ksenijai Barkanovai, Līgai Beitānei, Amālijai Grišānei, Kristīnei Mihailovai, Valērijai Mihejevai, Ievai Murānei, Laurai Skorodihinai, Reinim Vigulim, Raimondam Eisakam, Ņikitam Šaļtim, Vinetai Bittei, Milānai Gorbunovai, Loretai Pisarenokai, Lindai Slapiņai, Viktorijai Vojevodskai, Poļinai Smoļaninovai, Elīnai Staģei, Karīnai Kuzmenko, Katrīnai Macevičai, Janai Poļakai, Alīnai Zvidriņai, Evijai Utānei, Danielai Čapķevičai, Diānai Čerņavskai, Veronikai Mamedovai, Airitai Olehnovičai, Kristīnei Vinokurovai, Jānim Magonem.

 

Paldies Ezernieku vidusskolas skolēniem:

Sintijai Mizānei, Anastasijai Potapovai, Danai Moisejenokai, Valērijai Posnijai, Viktorijai Lukišai, Viktorijai Jakušenokai, Annai Marijai Vaišļai, Janai Zlobinai, Violetai Milaševičai, Veronikai Ostrovskai, Violai Danielai Kiseļovai, Jūlijai Mošakai, Ameliai Denisai Mihalcai, Loretai Ievai Dārzniecei, Sabīnei Rapšai.

 

Paldies Dagdas Mūzikas un mākslas skolas skolēniem:

Valērijai Aņisko, Renātei Ciganovičai, Kitijai Jermolajevai, Darjai Markovai, Janai Antonovai, Līgai Beitānei, Amālijai Grišānei, Kristīnei Mihailovai, Valērijai Mihejevai, Ievai Murānei, Laurai Skorodihinai, Agnesei Titovai, Reinim Vigulim, Sabīnei Čumikai, Andžejam Beitānam, Mārim Orolam, Maksimam Stepiņam, Ievai Vērdiņai, Renātei Ciganovičai, Raimondam Eisakam.

 

Paldies Andrupenes pamatskolas skolēniem:

Sundari Pavlovai, Karīnai Šalajevai, Rasmim Pavlovam, Viesturam Streļčam.

 

Paldies Andzeļu pamatskolas skolēniem  :

Evitai Ložkinai un  Danilam Sinicinam.

 

Paldies Asūnes pamatskolas skolniecei Dagnijai Neikšānei!

Paldies mūsu skolotājiem! Tieši  skolotāju pamudinājums, iedrošinājums un prasme ieinteresēt skolēnu mācību darbā ir vieni no atslēgvārdiem skolēnu panākumu gūšanai.

 

Paldies  izglītības  iestāžu  vadībai (direktoriem  un  vietniekiem)par   veiksmīgu  savas skolas saimes vadīšanu un  virzību  uz  augstākiem  mērķiem! Paldies ģimenēm, kuras atbalstīja savus bērnus un sekmēja viņu panākumus, atbalstīja skolu un tajā notiekošās aktivitātes!

 

Viennozīmīgi šajā dienā gribu uzsvērt, ka partnerība, kopība, mērķu vienotība – tie ir spēka avoti, kuri veicinās cilvēku labklājību. Lai sasniegtu visaugstākās virsotnes, ikvienam no mums ir jāapzinās, ka tikai kopīgs darbs un sadarbība veicinās dzīves uzplaukumu. Tad mēs arī daudz vairāk spēsim sasniegt Dagdas novadā. Kamēr vien mums būs par ko teikt paldies, tikmēr tas būs skaisti…

 

Lai 2018. gads, kas ir mūsu Latvijas 100-gades gads, ir vēl vairāk piepildīts ar spožiem skolēnu darbiem, skolotāju gandarījumu un lepnuma jūtām par paveikto, vecāku prieku par savu bērnu izaugsmi!

 

Paldies svētku sajūtas radītājiem, topošajiem māksliniekiem un viņu pedagogiem no Dagdas Mūzikas un mākslas skolas!

 

Pasākuma FOTOGALERIJA

 

Marija Micķeviča

Dagdas novada IKSN vārdā   vadītāja 

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS