Izglītības ziņas

13.03.2018

Šodien sākas centralizēto eksāmenu sesija 12. klasei

1 1/
  • 1

Provizoriski tiek prognozēts, ka šogad centralizētos eksāmenus Latvijā no vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm kārtos vairāk nekā 15 000 izglītojamo.

Lai iegūtu vispārējās vidējās izglītības sertifikātu, izglītojamajiem jānokārto 3 obligātie centralizētie eksāmeni - matemātikā, latviešu valodā, vienā no piedāvātajām svešvalodām un viens eksāmens pēc izglītojamā izvēles.

 

No 13. marta līdz 16. martam notiks svešvalodu centralizētie eksāmeni – angļu, vācu, krievu un franču valodā. Joprojām populārākais svešvalodu eksāmens ir angļu valodas centralizētais eksāmens, kura kārtošanai pieteikušies aptuveni 13,5 tūkstoši izglītojamo. Atbilstoši 2015. gada 29. septembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 543 noteiktajam arī šogad skolēniem ir iespēja aizstāt svešvalodas centralizēto eksāmenu vispārējās vidējās izglītības programmā ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā. Šogad šo iespēju paredzējuši izmantot 280 skolēni. Lai uzsvērtu eksperimentālo un pētniecisko prasmju nozīmi mācību priekšmetu apguvē un lai iesaistītu pēc iespējas lielāku skaitu skolēnu laboratorijas darbu izstrādē, 2017./2018.mācību gadā VISC turpinās piedāvāt skolām diagnosticējošos laboratorijas darbus 11. klasē fizikā un ķīmijā. To norise paredzēta vienlaicīgi 2018. gada 10. aprīlī.  Izglītības iestādes varēs ļaut skolēniem izvēlēties, kura diagnosticējošā darba norisē viņi vēlas piedalīties. Maijā notiks pārējie centralizētie eksāmeni, savukārt vispārējās vidējās izglītības sertifikātus izsniegs šī gada 29. jūnijā.  Valsts izglītības satura centra atgādina, ka, saskaņā ar pagājušajā gadā pieņemtajiem grozījumiem valsts pārbaudījumu norises kārtībā un noteikumos par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību 12. klašu skolēniem eksāmena kārtošanas valoda ir latviešu valoda. Valsts izglītības satura centrs kā katru gadu sadarbojas ar Valsts policiju un atgādina, ka par pārkāpumiem eksāmenu norises laikā vai izteikt viedokli, rakstot e-pastu: eksameni@visc.gov.lv.

 

Veiksmi Dagdas vidusskolas, Ezernieku vidusskolas un Daugavpils Būvniecības tehnikuma ĪPV Dagdā skolēniem!    

 

Marija Micķeviča

Dagdas novada IKSN vadītāja

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS