Ziņas, Novada notikumi, Paziņojumi

02.09.2019

SIA “Clean R” līgumu slēgšanas speciālista apmeklējuma laiki Dagdas novada pagastos.

1 1/
  • 1

 

Andrupenes pagasta pārvalde

Skolas iela 3, Andrupene, Dagdas novads

09.09.19 8:00-12:00

23.09.19 13:00-16:00

 

ANDZEĻU PAGASTA PĀRVALDE

„Ausekļi”, Andzeļi, Andzeļu pagasts, Dagdas novads

09.09.19 13:00-16:00

23.09.19 8:00-12:00

 

ASŪNES PAGASTA PĀRVALDE

Dārza iela 1, c. Asūne, Dagdas novads

04.09.19 13:00-16:00

11.09.19 8:00-12:00

 

BĒRZIŅU PAGASTA PĀRVALDE

Bērzu iela 2, Porečje, Bērziņu pagasts, Dagdas novads

05.09.19 8:00-12:00

12.09.19 13:00-16:00

 

 

EZERNIEKU PAGASTA PĀRVALDE

"Pagastmāja", Ezernieki, Dagdas novads

06.09.19 13:00-16:00

12.09.19 8:00-12:00

 

KONSTANTINOVAS PAGASTA PĀRVALDE

Saules iela 7, Konstantinova, Konstantinovas pag., Dagdas novads,

13.09.19 13:00-16:00

24.09.19 8:00-12:00

 

ĶEPOVAS PAGASTA PĀRVALDE

„Ošupe”, c. Neikšāni, Ķepovas pagasts, Dagdas novads

04.09.19 9:30-12:00

11.09.19 13:00-15:00

 

SVARIŅU PAGASTA PĀRVALDE

Skolas iela 5, c. Svarinci, Svariņu pagasts, Dagdas novads

05.09.19 13:00-16:00

13.09.19 8:00-12:00

 

ŠĶAUNES PAGASTA PĀRVALDE

Šķaune, Dagdas novads

06.09.19 8:00-12:00

24.09.19 13:00-16:00

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS