1 20.02.2018
Dagdas novada novusa sacensības

Šī gada 17.februārī Svariņu sporta zālē notika novusa sacensības Dagdas novada iedzīvotājiem. Kopā pieteicās 11 dalībnieki.

[vairāk]
1 19.02.2018
Dagdas novada skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference

Tas ir bezgala grūti, garlaicīgi un brīžam pat neciešami, ja mēs to darām tikai tāpēc, ka mums to liek. Tas ir bezgala grūti, bet aizraujoši, ja to dara ar ieinteresētību un radoši.

[vairāk]
1 19.02.2018
Apskatāmas medību trofejas

17.februārī Dagdas Tautas nama izstāžu zālē tika atklāta Mednieku trofeju izstāde.

[vairāk]
19.02.2018
Skolēnu skatuves runas konkurss

Katru gadu Dagdas vidusskolā pulcējas Dagdas novada skolēni, lai piedalītos Skolēnu skatuves runas konkursā. Šogad tas notika 15. februārī un tajā piedalījās 29 dalībnieki.

[vairāk]
1 19.02.2018
Pasaules Dabas Fonds meklē klimata vēstnieku

Kā ik katru gadu, arī šogad Pasaules Dabas Fonds (PDF) aicina svinēt Zemes stundu.

[vairāk]
1 19.02.2018
Meteņdienas pasākums Ķepovas pagastā “Atvadas no ziemas”

9.februārī Neikšānos tika svinēti Meteņi.

[vairāk]
1 16.02.2018
Dagdas Mūzikas un mākslas skola akreditēta uz sešiem gadiem

Novērtēšanas periods iestādē ilga no 05.02.2018. līdz 09.02.2018. Klātienē akreditācijas komisija ieradās 2018.gada 6.februārī.

[vairāk]
1 16.02.2018
Florbols B grupa

15.februārī Ezernieku vidusskolā notika skolēnu sacensības florbolā B grupai (2002.-2003.dz. gads).

[vairāk]
1 16.02.2018
Dagdas TV: Aizgavieņa suprātkys

Pasākuma FOTOGALERIJA

[vairāk]
1 15.02.2018
Jauniešu Meteņdienas pasākums un sadraudzības vakars Andzeļos

9. februārī Andzeļos tika svinēti Meteņi. Tos organizēja Andzeļu Tautas nams, vietējais Bērnu un jauniešu centrs un pamatskola.

[vairāk]