Izglītības ziņas

12.03.2018

Pirmsskolas skolotāju pieredzes-apmaiņas brauciens uz Līvānu PII ,,Rūķīši’’.

1 1/
  • 1

Pēc tradīcijas katru gadu pavasarī Dagdas novada pirmsskolas pedagoģes dodas kārtējā pieredze-apmaiņas braucienā.

Šogad 8. marta rītā mūs laipni sagaidīju  Līvānu pirmsskolas izglītības iestādes ,,Rūķīši’’ vadītāja Aija Grugule, kuras pakļautībā ir 16 pirmsskolas vecuma bērnu grupiņas. 11 no tām atrodas ,,Rūķīšu’’ ēkā un 5 ,,Pastariņu’’ mājā. Omulīgajā telpā pie kafijas tasītes baudījām teātra izrādi ,,Zvēri un abru taisītājs’’, kur lomās darbojās paši bērni. Mūsu uzmanībai tika piedāvāta videonodarbība(2-3 gadus veci bērni) izejot cauri jaunā mācību satura kompetencēm. Pēc brītiņa devāmies uz otro māju,, Pastariņi’, kur visas mūs atkal sagaidīja smaidīgas un  viesmīlīgās ,,Pastariņu ‘’ mājas iemītnieces ar pašu skolotāju  iestudēto ludziņu ,,Sarkangalvīte’’. Pēc ludziņā gūtajām pozitīvam emocijām devāmies nelielā ekskursijā pa iestādes grupiņām .Mūsu acu priekšā pavērās skaisti un estētiski noformētas telpas, mācību līdzekļi un dažādi citi materiāli. Iestādes skolotājas ir ļoti radošas , dalījās savā pieredzē. Mūsu   vizītes noslēgumā visas sapulcējamies zāle , lai diskutētu par  redzēto  un izteikt savu viedokli par jaunam ierosmēm, ko izmantos savā  pedagoģiskajā darbā un , aizbraucot uz savām iestādēm stāstīs kolēģiem. Iestādes vadītāja uzsvēra, ka, lai gūtu labus rezultātus, visam iestādes kolektīvam ir nepieciešamas darboties komandā un sadarboties ar vecākiem. Dagdas novada pirmsskolas pedagogu, lielākais ieguvums no šīs pieredzes-apmaiņas brauciena ir redzētās idejas un pieredzes bagāto pedagogu atziņas turpmākai darbībai.

 

Izsakām lielu paldies par transporta nodrošinājumu braucienam Dagdas novada pašvaldībai un šoferim Aldim Gražulim.

 

Iveta Plakoša

Dagdas novada pirmsskolas skolotāju Metodiskās Apvienības vadītāja

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS