1 19.03.2018
Lieldienu pasākumi

Datums Laiks Vieta Pasākums 31.03.   Bērziņu TN Lieldienu radošā darbnīca 31.03.   Ķepovas SN Lieldienas sagaidīšanas pasākums “Lieldienu radošās darbnīcas” 01.04. 15:00 Andrupenes TN Lieldienu uzvedums 01.04. 16:00 Andzeļu TN Lieldienu koncerts “Lieldieniņa gaiša nāca!” 21:00 Svētku...

[vairāk]
1 19.03.2018
Mācību vizīte muzejos

14.martā Dagdas un Ezernieku vidusskolu 5.-8. klašu skolēniem tika realizēts projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2/16/I/001.

[vairāk]
1 19.03.2018
Jaunieši paplašina savu redzesloku

14. martā Dagdas novada izglītības iestāžu parlamenta pārstāvji un aktīvākie 7.-11. klašu skolēni no Dagdas un Ezernieku vidusskolām, Andzeļu, Andrupenes, Asūnes un Šķaunes pamatskolām devās ekskursijā uz Rīgu.

[vairāk]
19.03.2018
Aptauja uzņēmējiem

Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs arī šajā gadā plāno organizēt bezmaksas seminārus uzņēmējiem par dažādām ar biznesu saistītām tēmām.

[vairāk]
1 15.03.2018
Kā samazināt izmaksas par elektroenerģiju?

1. Izvērtēt un samazināt nepieciešamo elektrotīkla pieslēguma jaudu   Nepieciešamā elektrotīkla pieslēguma jauda ir atkarīga no tā, cik un kādas jaudas elektroiekārtas tiek darbinātas vienlaicīgi un kādas elektroiekārtas plānots iegādāties un lietot nākotnē. Jo vairāk un jaudīgākas elektroiekārtas tiek lietotas vienlaicīgi, jo lielāka...

[vairāk]
1 15.03.2018
Vokālās mūzikas konkursa “Balsis 2018” 2. kārta

7. martā Preiļu bērnu un jauniešu centrā notika vokālās mūzikas konkursa “Balsis 2018” 2. kārta, kurā no Dagdas novada piedalījās Dagdas vidusskolas 4.klases vokālais ansamblis “Rasas pilieni”.

[vairāk]
1 14.03.2018
Vecvecāku pasākums Dagdas vidusskolā

9. martā Dagdas vidusskolas svinību zālē pulcējās sākumskolas skolēnu vecvecāki un arī vecāki uz Vecvecāku pasākumu. Bērni iepriecināja savus mīļos, tuvos cilvēkus ar koncertu un sirsnīgām dāvanām.

[vairāk]
1 14.03.2018
NVA aicina darba devējus līdz šī gada 27. martam pieteikties vajadzīgo darbinieku apmācībai

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) turpina pieņemt darba devēju pieteikumus vajadzīgo darbinieku apmācībai Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” pasākumā „Apmācība pie darba devēja”. Tā ir bezdarbnieka praktiskā apmācība, kas ilgst 6 mēnešus: darba devējs pats sagatavo sev vajadzīgo speciālistu, saņemot no NVA...

[vairāk]
1 14.03.2018
NVA aicina biedrības un nodibinājumus iesaistīt jauniešus bezdarbniekus darbā sabiedrības labā

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina biedrības un nodibinājumus iesaistīt jauniešus bezdarbniekus darbā sabiedrības labā un līdz šī gada 23. martam savā NVA filiālē iesniegt pieteikumu Eiropas Savienības (ES) fondu projekta “Jauniešu garantijas” pasākuma "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā" īstenošanai.

[vairāk]