Ziņas

19.10.2021

Meža dienu aktivitātes Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienībā

123456789 1/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9


Šī gada 30.septembrī projekta “Meža dienas 2021” ietvaros tika organizēta izglītojoša mācību stunda Dagdas vidusskolas 9.klases skolēniem, kuras ietvaros AS “Latvijas valsts meži” Dienvidlatgales reģiona plānotāja Jāņa Kavuna pavadībā skolēni piedalījās izglītojošajā ekskursijā uz Dagdas pagasta Murānu mežu. Šeit skolēni aplūkoja mežaudzes, cirsmu un priežu jaunaudzi, kā arī uzzināja kā pareizi izkopt to, lai ievērojami palielinātu augšanas telpu un samazinātu meža audzēšanas cikla ilgumu. Skolēni īsumā tika iepazīstināti ar Latvijas valsts mežu mobilo aplikāciju “LVM GEO”, ar kuras palīdzību labprāt orientējās pa meža takām, meklējot augstāko Murānu meža punktu un apskatīja egļu jaunaudzi pie tā.
Lielu skolēnu interesi izraisīja darbošanās ar meža mērinstrumentiem, ar kuriem tika noteikts koku aptuvenais augstums un apkārtmērs. Ar pieauguma svārpstu skolēni noteica koka vecumu, augšanas ātrumu un tā kvalitāti.
Pastaiga mežā vainagojās ar laimi ieraudzīt staltu alni, kurs šķērsoja meža ceļu.
Savukārt 8.oktobrī Andrupenes pagasta muzeja “Andrupenes lauku sēta” teritorijā tika uzstādīta galds ar nojumi un soliem atpūtas vietas izveidošanai un labiekārtošanai no projektā iegādātajiem kokmateriāliem.

Latvijas Pašvaldību savienības "Meža dienas 2021" projekts „Veidosim daudzveidīgu Latviju un tīkamu tās ainavu!” tiek finansēts ar Meža attīstības fonda atbalstu.

 

Informāciju sagatavoja:
Projektu koordinators
Olga Gekiša

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS