Izglītības ziņas

11.06.2019

Mācību gada noslēguma pasākumi Ezernieku vidusskolā

12345678 1/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Tikšanās ar mūsu skolas absolventu Juri Viļumu

‘’Šogad 27. aprīlī pirmo reizi tika atzīmēta Latgales kongresa diena, bet jau trešo gadu tiek turpināta tradīcija aprīlī un maija pirmajās dienās aicināt mācībspēkus, kā arī sabiedrībā plaši pazīstamus cilvēkus Latgales skolās vadīt nodarbības latgaliešu valodā. Tādējādi stiprinot Latgales iedzīvotāju pašapziņu, reģionālo identitāti un izrādot cieņu vēsturiskajiem 1917. gada notikumiem, kas lika pamatu Latvijas valsts izveidošanai,’’ informē Latgaliešu kultūras biedrība.

Šogad izmantojām Latgaliešu kultūras biedrības piedāvājumu, un 2.maijā mūsu skolas 12.klases skolēniem stundu vadīja sabiedrībā pazīstams cilvēks Juris Viļums. Viņš pastāstīja par Latgales kongresu. Juris aicināja skolēnus mācīties latgaliešu valodu. Viņš uzsvēra, ka tieši latgaliešu valoda palīdzēja karjeras izaugsmē.

Baltā galdauta svētki Ezernieku vidusskolā

3.maijā Ezernieku vidusskolā valdīja svētku noskaņa, mūsu skolas saime svinēja Baltā galdauta svētkus. 5.-12.klašu skolēni un klases audzinātājas pulcējās zālē pie kopīga svētku galda. Visus klātesošos svētkos sveica skolas direktora vietniece audzināšanas jomā Svetlana Malinovska, aicinot visus novērtēt brīvības vērtību - ka mēs varam dzīvot brīvā valstī, runāt savas tautas valodā, dziedāt savas tautas dziesmas. Pie balti klāta galda, ēdot svētku cienastu, kurus sarūpēja paši skolēni un skolotājas, kopā dziedot un veltot Latvijai skaistus, pozitīvus vārdus, tika nosvinēti Baltā galdauta svētki.

Galdautu un linu dvieļu izstāde

Katrā ģimenē tiek glabātas mantas, kuras diendienā tika izmantotas sadzīvē - dvieļi, salvetes, pārklāji, galdauti. 10.maijā Ezernieku vidusskolas zālē varēja apskatīt Balto galdautu izstādi, kurā interesentus priecēja māmuļu un vecmāmuļu no smaga darba nogurušajām rokām, bet ar mīlestību darinātie,  austie un izšūtie linu izstrādājumi. Izstādi papildināja Violas Danielas Kiseļovas un Annas Marijas Vaišļas darbi, ar kuriem meitenes piedalījās 6.atklātajā mājsaimniecības olimpiādē Rīgā.

Šajā izstādē vēlējāmies atklāt un celt gaismā seno galdautu daudzveidību, rokdarbnieču čaklumu un izdomu. Galdauti darināti dažādās rokdarbu tehnikās un atliek vien apbrīnot prasmi veikt tik smalkus darbus, kad nebija ne materiālu, ne krāsu izvēles.

Mātes dienas koncerts

Maija skaistākā diena ir domāta, lai apstātos, atliktu malā ikdienas steigu, rūpes un atcerētos savas māmiņas, pasakot tām siltākos mīlestības vārdus. Arī mūsu skolēni 10.maijā aicināja savas māmiņas uz nelielu svētku koncertu. „Prasmīgo rociņu” pulciņa dalībnieki visus ciemiņus sveica ar pašu rokām veidotiem ziediem. Par godu māmiņām skanēja dzejoļi un dziesmas. Deju pulciņa dalībnieki priecēja klātesošos ar dejām. Priekšnesumi bija sirsnīgi, mīļi, jauki un iepriecināja ikvienu skatītāju.

Pašu lielāko prieku māmiņām sagādā bērni, viņu panākumi un sasniegumi. Tāpēc tradicionāli šajā dienā tika sveikti arī skolēni, kas pārstāvējuši skolu olimpiādēs, konkursos, sacensībās. Lai arī esam maza skola, joprojām mūsu skolēni gūst atzīstamus panākumus. Šogad skolēni piedalījās 11 mācību priekšmetu olimpiādēs un ieguva 28 godalgotas vietas: 11 – 3. vietas, 3 – 2.vietas un 5 – 1.vietas. 12.klases skolniece Viola Daniela Kiseļova ieguva 5 godalgotas vietas un 3.vietu atklātajā mājsaimniecības olimpiādē valstī. 9.klases skolniece Anna Marija Vaišļa  ieguva 4 godalgotas vietas un saņēma pateicību atklātajā mājsaimniecības olimpiādē. 12.klases skolniece Jūlija Mošaka ieguva 3 godalgotas vietas un Zinātniskās pētniecības darbā matemātikā ieguva 2 vietu valstī. Mūsu skolā mācās talantīgi bērni. Visi audzēkņi, kas pārstāvējuši skolu, saņēma saldās dāvanas un pateicības rakstus.

Pēdējais zvans

Maija beigu tuvošanās katram skolēnam liek izjust īpašu nemieru, vienai daļai šis mēnesis vēsta par vasaras un skolēnu brīvlaiku, bet otrai - par satraukumu, eksāmeniem un vēl lielāku satraukumu, kad tiks saņemti eksāmenu rezultāti. Maijs ir visnopietnākais un visatbildīgākais laiks, kad skan zvans uz pēdējo stundu 9. un 12. klases skolēniem. 17.maijā 9. un 12.klašu Pēdējā zvana svētki pagāja ļoti sirsnīgā gaisotnē. 12.klasi zālē ieveda pirmklasnieki, kas pa gadu bija stipri paauguši un drošāki nekā 1.septembrī.                                                                                                                        

Skolas direktors Aleksandrs Gžibovskis un 12.klases audzinātāja Veneranda Lutinska apsveica izlaiduma klašu skolēnus un novēlēja veiksmi eksāmenos. 1.klases skolēni norunāja dzejoļus un uzdāvināja balonus. Izlaiduma klašu skolēnus sveica arī 8. un 11. klase. 9. un12.klašu audzēkņi  priecēja visus klātesošos ar saviem priekšnesumiem un sarūpētajiem ziediem. Skanēja pēdējais zvans Ezernieku vidusskolā.

Veselības un sporta diena

Strauji tuvojas mācību gada noslēgums. 30.maijā skolā tika rīkota ikgadējā Veselības un sporta diena, kurā piedalījās gan lielie, gan mazie skolas skolēni. Veselības dienas mērķis – veicināt veselīgu dzīvesveidu un savstarpējo sadarbību, uzlabot skolēnu komunikācijas un komandu darba prasmes, kā arī izpratni par veselīgu un aktīvu dzīvesveidu. Visas dienas garumā skolēni sacentās visdažādākajās disciplīnās, kas prasīja ne tikai fizisku spēku un ātrumu, bet arī apdomību un komandas darbu. Šajā dienā visi guva milzīgu pozitīvu enerģijas lādiņu pēdējā šī mācību gada mēnesī. Liels paldies mūsu skolas skolotājiem Jānim Vaišļam un Lidijai Kudrjavcevai, kuri sagatavoja aktivitātes skolēniem un visiem skolas izglītojamiem deva iespēju parādīt savu veiklumu, ātrumu un komandas saliedētību dažādu šķēršļu pārvarēšanā.

Paldies skolēniem, vecākiem, skolotājiem un visiem, kas atbalsta un aktīvi iesaistās skolas dzīvē!

Paldies 9. un 12.klases skolēniem par sadarbību un sapratni! Vēlu jums un visiem absolventiem – lai piepildās sapņi un cerības!

Domāsim baltas domas, darīsim labus darbus!

 

Informāciju apkopoja: Ezernieku vidusskolas direktora vietniece audzināšanas jomā Svetlana Malinovska sadarbībā ar Venerandu Lutinsku, „Jauno žurnālistu” pulciņa dalībniekiem

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS