Notikumi, Novada notikumi

22.04.2017

Lielā talka Dagdas novadā - ATCELTA!

1 1/
  • 1

Sakarā ar sliktajiem laika apstākļiem Lielā talka ir atcelta.

Lai noskaidrotu, vai talka notiks, lūgums sazināties ar atbildīgo personu par talku.

Talkošanas vietas Dagdas novadā 22.aprīlī.


Andrupenes pagastā

Andrupenes ciema teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana kopā ar BJIC un JB “DEVA”. (T.Šangele)

Visoldas ezera publiskās pludmales labiekārtošana. (A.Sokolovs)

Andzeļu pagastā

Andzeļu ciema labiekārtošanas un sakopšanas darbi kopā ar bērnu un jauniešu centru “Orhidejas”.(A.Sevastjanova)

Asūnes pagastā

Asūnes ciema kapu sakopšana. (Ž.Aišpure)

Bērziņu pagastā

Apkārtnes labiekārtošanas un sakopšanas talka pie Bērziņu brīvā laika pavadīšanas centra “Upmala”(S.Drozdova)

Dagdas pagastā

Vecdomes ciemata labiekārtošana. (J.Murāne)

Atpūtas vietas Dagdas pilskalnā sakopšana. (V.Gekiša)

Ezernieku pagastā

Teritorijas sakopšana un labiekārtošana Ezernieku centrā. (J.Andžāns)

Ezernieku vidusskolas parka un Ežezera piekrastes sakopšana. (D.Kiseļova)

Jauniešu biedrības “Senna” un biedrības “In-Taņ-San” ēkas teritorijas sakopšana (S.Karpoviča)

Konstantinovas pagastā

Dendroloģiskā parka “Skudriķos” sakopšana, jaunu stādījumu veidošana un putnu būrīšu izvietošana. (A.Trūlis)

Aleksandrovas skolas teritorijas sakopšanas talka. (A.Malinovska)

Piemiņas vietu sakopšana kopā ar jauniešu biedrību”Dzirkstelītes”. (G.Radelicka)

Bogdonu pilskalna sakopšanas talka. (Ē.Čaplinskis)

Ķepovas pagastā

Ķepovas Saietu nama teritorijas sakopšana. (R.Stepiņa)

Vides un izglītības centra “Ķepa”teritorijas sakārtošana. (Ž.Aišpure)

Svariņu pagastā

Svarincu ciemata teritorijas sakopšana. (J.Andžāns)

Publiskās pludmales teritorijas sakopšana un labiekārtošana. (A.Belkovskis)

Šķaunes pagastā

Šķaunes skolas apkārtnes sakopšana. (M.Andžāne)

Sakopšanas talka Šķaunes ciemā. (V.Rumaks)

LSK Šķaunes nodaļas apkārtnes sakopšana. (S.Drozdova)

Dagdas pilsēta

Pilsētas parka teritorijas sakopšana un jaunu kociņu stādīšana. (K.Babris) PĀRCELTS UZ 13.maiju

Publisko pludmaļu sakopšana pie Dagdas ezera kopā ar vidusskolniekiem. (V.Gekiša)

“Parka rozes” teritorijas sakopšana. (S.Ilatovska)

Dagdas veco kapu sakopšana (L.Tukiša)

Dagdas ebreju kapu sakopšana (V.Gekiša)

Lielās Talkas koordinators  Dagdas novadā:  Arvīds Ozoliņš (tel. 25628885)


<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS