Notikumi

17.11.2021

Latvijas Sarkanā Krusta dzimšanas diena!

123 1/
  • 1
  • 2
  • 3

Šajā svētku nedēļā, kad gan Latvija, gan biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) atzīmē dzimšanas dienu, vēlamies radīt iedvesmu un popularizēt SK kustību, atcerēties paveiktos labos darbus un aicināt līdzcilvēkus veltīt savu laiku brīvprātīgajam darbam.

Par godu svētkiem, esam sagatavojuši krustvārdu mīklu par LSK un atbilžu variantus gaidīsim e - pastā lskj.dagda@inbox.lv līdz š.g. 23.novembrim.

Varbūt tieši tu, saņemsi pārsteiguma balvu.

Horizontāli:
1. Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” ir dibināta 1918. gada 20. ....
2.Cik gadu jubileju svinēja Latvijas Sarkanais Krusts 2018. gadā?
3. Latvijas Sarkanā Krusta pirmais prezidents bija Jānis ... 
4. Latvijas Sarkanā Krusta prezidents (1929-1940), atzīts mediķis – zobārsts, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes profesors, Kārlis ....
5. Pamatprincipu skaits, saskaņā ar kuriem darbojas Latvijas Sarkanais Krusts? 
7.    Latvijas Sarkanā Krusta augstākā amatpersona?
 10.  LSK ir Starptautiskā Sarkanā krusta un Sarkanā Pusmēness biedrību ....  locekle.
 12.  LSKJ kā Latvijas Sarkanā Krusta struktūrvienība dibināta 1923. gada 1. ... ?

Vertikāli:
 6. Kā sauc LSK pastāvīgās struktūrvienības, kuras veic darbību Latvijas reģionos?
  8.  Latvijas Sarkanā Krusta izpildinstitūcijas vadītājs? (amata nosaukums)
  9.  LSK augstākā lēmējinstitūcija, ko Latvijas Sarkanā Krusta padome sasauc reizi četros gados?
 11.  Sameklēt kara laikā vai dabas stihijās pazudušus tuviniekus / sameklēt radiniekus, kuri dzīvo ārzemēs un ar kuriem pēkšņi ir zuduši kontakti / nosūtīt īsas vēstulītes tiem tuviniekiem, kuri atrodas kara darbības zonā / sameklēt kara laikā kritušo tuvinieku kapa vietas – šos pakalpojumus ikviens var saņemt, vēršoties Latvijas Sarkanā Krusta … dienestā.
13. Latvijas Valsts prezidents (1936 – 1940), kurš bijis arī Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes goda prezidents?
14. Kāds bija viens no galvenajiem LSKJ darbības virzieniem tās pirmsākumos?
15. Cik ir Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes darbības programmu?
16. Cik cilvēciņu ir redzams Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes logotipā?

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS