Kultūras ziņas

16.04.2018

Daugavpils apriņķa koru skate

1 1/
  • 1

14. aprīlī Daugavpils Latviešu kultūras centrā notika Daugavpils apriņķa koru skate, kurā dalību ņēma vienpadsmit kori.

Piedalījās arī Dagdas novada sieviešu koris “Vēju roze” un ieguva 2. pakāpes diplomu, kā arī ceļazīmi uz dziesmu svētkiem, kas korim ir liels sasniegums. Tas parāda to, ka kora dalībnieki Anželikas Pokules vadībā ir daudz un neatlaidīgi strādājuši, cītīgi apmeklējot mēģinājumus. Koris “Vēju roze” darbojas tikai trešo gadu un dziedāt skatē ar koriem, kuri dzied jau vairākus desmitus gadu – tas nav viegli. Priecē tas, ka korim ir pievienojušies vairāki jauni dalībnieki un jaunas skanīgas balsis. Pagājušajā gadā skatē piedalījās 15 koristi, bet šogad – 22.

Koru skanējumu vērtēja ļoti kompetenta žūrija piecu cilvēku sastāvā – Mārtiņš Klišāns, Ivars Cinkuss, Lauris Goss, Uldis Kokars, Inta Pīrāga, kā arī tautas tērpu eksperte. Tērpu vērtējums netika izteikts skaitļos, bet katrs koris saņēma komentārus, ieteikumus sava vizuālā tēla uzlabošanai. Dagdas novada korim pagaidām nav savu tautas tērpu, bet ir stilizētas kleitas un galvas auti. Patīkami bija dzirdēt komplimentus par kora vizuālo izskatu no citu koru dalībniekiem un vienkārši cilvēkiem no malas.

Ar neatlaidīgu darbu, pacietību, centību, ticību saviem spēkiem var daudz ko panākt. Paldies visām kora dalībniecēm!

 

M.Micķeviča

Dagdas novada IKSN vadītāja

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS