Ziņas

06.11.2019

Labiekārtots Alejas iela 5 mājas pagalms

12 1/
  • 1
  • 2

Alejas ielas 5 iedzīvotāji piedalījās Dagdas novada pašvaldības rīkotajā projektu konkursā “Sabiedrība ar dvēseli 2019” ar projekta pieteikumu “Alejas ielas 5 pagalma labiekārtošana”.

Dagda ir ļoti skaista un sakopta pilsēta un katrs Dagdas novada iedzīvotājs vēlas to padarīt vēl skaistāku un sakoptāku. Alejas ielas 5 iedzīvotāji vēlas labiekārtot savu pagalma daļu, kura atrodas Dagdas pilsētas centrā. Projekta īstenošana uzlaboja Alejas ielas 5 iedzīvotāju un arī pārējo  Dagdas pilsētas iedzīvotāju un viesu dzīves kvalitāti, padarot Dagdas centru par drošu un pievilcīgu vietu.

Projekta mērķis tika sasniegts – tika uzlabota Dagdas pilsētas iedzīvotāju dzīves kvalitāte un Dagdas pilsētas centra estētiska vide.

Projekta īstenošanai Dagdas novada pašvaldība piešķīra finansējumu EUR 500.00 (pieci simti euro un 00 centi) apmērā.

Paldies Dagdas novada pašvaldībai par iespēju!

 

ar cieņu,

Dagdas novada

Alejas ielas 5 iedzīvotāji

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS