Izglītības ziņas

07.11.2019

,,Kompetenču pieeja mācību saturā’’

123 1/
  • 1
  • 2
  • 3

30. oktobrī pirmsskolas izglītības iestādē ,, Saulīte’’ noritēja informatīvais seminārs ,, Jaunā mācību satura īstenošanas pazīmes pirmsskolā’’, kurā piedalījās Dagdas novada pirmsskolas skolotāji.

Semināra laikā Iveta Plakoša dalījās 23. oktobra pirmsskolas un sākumskolas mācību jomu koordinatoru seminārā gūtajā  informācijā. Informatīvā semināra galvenais mērķis bija iepazīstināt novada pedagogus ar jaunā mācību satura un pieejas īstenošanas pazīmēm, proti - kā izglītības iestādes vide liecina par pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanu, kā grupas vide liecina par pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanu, kā skolotāju darba plānošana liecina par pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanu, kā skolotāja mācību darbība ( kā vada mācīšanos) liecina par pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanu, kā bērna darbība liecina par pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanu, kā vērtēšanas prakse liecina par pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanu.

Ļoti smalki un detalizēti tika pievērsta uzmanība, katrai no iepriekš minētajām pazīmēm un resursiem, kas ir nepieciešami, lai pēc iespējas ātrāk un pilnvērtīgāk īstenotu jauno mācību saturu katrā novada pirmsskolas izglītības iestādē un pirmsskolas grupiņā.

Semināra izskaņā veidojās neliela diskusija par dzirdēto, radās vairāki jautājumi, atbildes uz kuriem mēģinājām rast visi kopīgi.

Noslēgumā noskatījāmies divus videoierakstus un I. Plakoša dalījās savas grupiņas ,, runājošās sienas’ un norādņu izveidotajā pieredzē.

Lai mums visām izdodas īstenot izvirzītos mērķus un neizdegt Izglītības pārmaiņu laikā!

 

Informāciju sagatavoja:

Iveta Plakoša

Dagdas novada pirmsskolas mācību jomas koordinatore

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS