Sporta ziņas, Izglītības ziņas

09.12.2019

Ja darbu veic ar prieku

123 1/
  • 1
  • 2
  • 3

Konkursu "Gada sporta skolotājs” Izglītības un zinātnes ministrija organizē jau piecpadsmito gadu ar mērķi atrast profesionālāko sporta skolotāju Latvijā, veicināt sporta skolotāju radošo darbību sporta stundas satura veidošanā, popularizēt sporta skolotāja nozīmi veselīgas un fiziski aktīvas jaunās paaudzes izglītošanas procesā, kā arī celt skolotāja profesijas prestižu

Konkurss noritēja divās kārtās - pirmajā no tām komisija vērtēja pretendentu sagatavotos pieteikumus. Seši dalībnieki ar lielāko punktu skaitu tika izvirzīti konkursa otrajai kārtai. Dagdas vidusskolas kolektīvs lepojas ar savu sporta skolotāju Haroldu Kavinski, kurš iekļuva šo sešu dalībnieku skaitā, lai cīnītos tālāk par titulu “Gada sporta skolotājs 2019”.
Otrajā kārtā tika vērtētas sporta skolotāju prasmes, vadot sporta stundu Oskara Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas sporta hallē, kur visiem sešiem skolotājiem bija iespēja parādīt savas prasmes sporta stundas vadīt interesantā un saistošā veidā, veidojot bērnos pozitīvu attieksmi pret fiziskajām aktivitātēm un vēlmi tajās iesaistīties. Katrs demonstrēja augstu profesionalitāti un lieliskas prasmes vadīt un iedrošināt aizraut bērnus! Savukārt paši skolotāji ar patiesu gandarījumu atzina, ka vadīt sporta stundu tik ļoti labi sagatavotiem Oskara Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas bērniem bijis patiess prieks.
Profesionāla un prasīga žūrija vērtēja skolotāja prasmi pielietot daudzveidīgas mācību metodes un līdzekļus, māku pašam kvalitatīvi demonstrēt vai iesaistīt skolēnus vingrinājumu demonstrēšanā, prasmi nodrošināt atgriezenisko saiti stundā. Tāpat tika vērtēts mācību stundas emocionālais fons, drošības noteikumu prasību ievērošana un citi kritēriji. 
Konkursa "Gada sporta skolotājs 2019" vērtēšanas komisijā šogad darbojās pieredzes bagāti sporta pedagogi, sportisti un nozares speciālisti - olimpieši Deniss Čerkovskis un Agnese Pastare, sporta žurnālists Reinis Ošenieks, 2015. gada konkursa uzvarētāja, sporta skolotāja Nataļja Gorškova, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas studiju prorektore Andra Fernāte, kā arī ministrijas pārstāvji – Sporta departamenta direktors Edgars Severs, vecākā eksperte Santa Roze un eksperts Kaspars Cipruss.
Savukārt otrajā konkursa kārtā tika noteikti trīs labākie dalībnieki (Santa Krasovska no Rubenes pamatskolas, Laura Janševska no Mežinieku pamatskolas un Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas sporta skolotājs Māris Liepiņš), no kuriem visaugstāko žūrijas vērtējumu ieguvušais skolotājs saņems galveno balvu. Konkursa uzvarētāju uzzināsim 2019. gada 19. decembrī, pasākuma “Latvijas Gada balva sportā 2019” apbalvošanas ceremonijā.
Mums visiem – gan Dagdas vidusskolai, gan Dagdas novadam ir patiess prieks, ka šajā cīņā piedalījās un iesaistījās arī mūsu sporta skolotājs Harolds Kavinskis, jo viņš ar savu stāju un izturēšanos ir paraugs skolēniem un kolēģiem, vadot interesantas, saturīgas un aizraujošas stundas, organizējot dažādus sporta pasākumus skolā un novadā, pats rādot piemēru sportojot. Savu darbu veic profesionāli, godprātīgi, regulāri papildinot savas zināšanas. Skolēni un pedagogi ir apmierināti un pateicīgi par viņa laipno izturēšanos, atbildību, humora izjūtu, vieglumu un dabiskumu, enerģiskumu un aizrautīgumu, izstarojot entuziasmu un spēju darboties, ir atsaucīgs dažādām pārmaiņām un ierosinājumiem.
Harolds vada arī skolas Sporta un mūzikas skolotāju metodisko komisiju un novada Sporta skolotāju metodisko apvienību, veic novada sporta organizatora pienākumus, ir treneris Sporta skolā. Ar Dagdas vidusskolas zēnu un meiteņu volejbola komandām, zēnu futbola komandu piedalās turnīros, organizēja un iesaistīja skolēnus aizraujošajā Raimonda Elbakjana un “Ghetto games” vizītē Dagdas vidusskolā. Līdz ar to arī Dagdas vidusskolas zēni piedalījās Ghetto football turnīros 2019.gada vasarā Rīgā, gūstot lielu pieredzi.
Ar lielu aizrautību un sirdsdegsmi skolotājs Harolds prot ieinteresēt un motivēt bērnus sportot, attīsta viņos pašiniciatīvu un sportisko azartu, ļauj noticēt katra iekšējam potenciālam. Viņa audzēkņi uzrāda augstus rezultātus sporta sacensībās, ar prieku apmeklē sporta stundas, jo tās ir interesantas un aizraujošas. Skolotājs labprāt dalās savā pieredzē un vada atklātās sporta stundas skolas ciemiņiem, ir vadījis atklāto stundu pat Verhņedvinskas ģimnāzijā (Baltkrievija).
Paldies Tev, Harold, ka arī man bija iespēja vērot Tavu un vēl piecu pretendentu atklātās stundas klātienē Oskara Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolā! Izturību, veiksmi, jaunus izaicinājumus un panākumus turpmāk!

Dagdas vidusskolas kolektīva vārdā, direktores vietniece
Velta Augustova

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS