Domes notikumi, Notikumi

12.12.2019

Izglītības, kultūras, sporta, sociālo un veselības jautājumu sēde

1 1/
  • 1

2019.gada 12.decembrī plkst. 14:00 notiks Izglītības, kultūras, sporta, sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde (Alejas ielā 4, Dagdā, sēžu zālē)

Komitejas locekļi: O.Golube, I.Gžibovska, I.Plesņa, V.Nipere, A.Viškurs, P.Tukišs, V.Krūmiņš


Sēdes darba kārtība :


1. Par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas vietas izveidošanu Asūnē. /Ziņo I.Domkova, Ž.Aišpure/


Komitejas priekšsēdētāja
O.Golube

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS