Domes notikumi, Notikumi

18.06.2020

Izglītības, kultūras, sporta, sociālo un veselības jautājumu sēde

1 1/
  • 1

2020.gada 18.jūnijā plkst. 15:00 notiks Izglītības, kultūras, sporta, sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde (Alejas ielā 4, Dagdā, sēžu zālē)

Komitejas locekļi: O.Golube, I.Gžibovska, I.Plesņa, V.Nipere, A.Viškurs, P.Tukišs, V.Krūmiņš


Sēdes darba kārtība :


1. Par finansējuma novirzīšanu PII “Saulīte” mācību procesa nodrošināšanai Asūnē.
2. Par pasākuma “Annas Dagdā” programmu.
3. Par Daugavpils Būvniecības tehnikuma jubilejas grāmatas izdošanas atbalstīšanu.
4. Par mācību procesa organizēšanu Ezernieku vidusskolā.


Komitejas priekšsēdētāja
O.Golube

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS