Domes notikumi, Notikumi

19.03.2020

Izglītības, kultūras, sporta, sociālo un veselības jautājumu sēde

1 1/
  • 1

2020.gada 19.martā plkst. 14:00 notiks Izglītības, kultūras, sporta, sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde (Alejas ielā 4, Dagdā, sēžu zālē)

Komitejas locekļi: O.Golube, I.Gžibovska, I.Plesņa, V.Nipere, A.Viškurs, P.Tukišs, V.Krūmiņš


Sēdes darba kārtība :

 

1. Par grozījumiem PII “Saulīte” nolikumā. /Ziņo I.Domkova/

2. Par grozījumiem PII “Avotiņš” nolikumā. /Ziņo A.Zinčenko/


Komitejas priekšsēdētāja
O.Golube

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS