Domes notikumi, Notikumi

20.09.2018

Izglītības, kultūras, sporta, sociālo un veselības jautājumu sēde

1 1/
  • 1

2018.gada 20.septembrī plkst. 10:00 notiks Izglītības, kultūras, sporta, sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde (Alejas ielā 4, Dagdā, sēžu zālē)

Komitejas locekļi: O.Golube, I.Gžibovska, I.Plesņa, V.Nipere, A.Viškurs, P.Tukišs, V.Krūmiņš

 

Sēdes darba kārtība :


1. Par grozījumiem sociālā dienesta amatu sarakstā. /Ziņo E.Trūle/
2. Par grozījumiem mērķdotācijas sadales kārtībā pedagogu darba samaksai pašvaldības izglītības iestādēs. /Ziņo M.Micķeviča/
3. Par papildu finansējumu izglītības iestādēm. /Ziņo I.Tukiša/
4. Par baltkrievu ansambļa “Akoļica” dalību  folkloras grupas “NAREWCZANKI” jubilejas pasākumā Polijā. /Ziņo T.Gogalinska/


Komitejas priekšsēdētāja                                                                     
O.Golube

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS