Domes notikumi, Notikumi

20.12.2018

Izglītības, kultūras, sporta, sociālo un veselības jautājumu sēde

1 1/
  • 1

2018.gada 20.decembrī plkst. 14:00 notiks Izglītības, kultūras, sporta, sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde (Alejas ielā 4, Dagdā, sēžu zālē)

Komitejas locekļi: O.Golube, I.Gžibovska, I.Plesņa, V.Nipere, A.Viškurs, P.Tukišs, V.Krūmiņš


Sēdes darba kārtība :

    1. Par grozījumiem Sociālā dienesta nolikumā. /Ziņo E.Trūle/
    2. Par deputātu ierosinājumu pensionāru atbalstam. /Ziņo V.Nipere, E.Trūle/
    3. Par finansiālā atbalsta sniegšanu. /Ziņo O.Golube/


Komitejas priekšsēdētāja
O.Golube

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS