Ziņas, Kultūras ziņas

07.12.2017

Izdota apjomīga grāmata par Dagdas novada vēsturi un ļaudīm

1234 1/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Daugavpils Universitāte izdevusi grāmatu „Dagdas novads gadsimtu ceļos: notikumi un ļaudis”, kuras autori ir ķīmijas habilitētais doktors Oļegs Papsujevičs (1935-2017) un pedagoģijas habilitētais doktors Jānis Pokulis (1938-2016).

Grāmatā hronoloģiskā secībā apkopoti svarīgākie un spilgtākie notikumi novada vēsturē no senajiem laikiem līdz mūsdienām. Minētas apm. 2100 ievērojamas personas, kā arī mazāk zināmi talantīgi un krietni darba darītāji, kuru dzīve un darbība saistīta ar Dagdas novadu. Izmantots bagāts literatūras un pirmavotu klāsts. Grāmata paredzēta plašam lasītāju lokam, novadpētniekiem, studentiem un skolu jaunatnei sava novada izzināšanā.

 

Grāmata izdota ar Daugavpils Universitātes, Valsts kultūrkapitāla fonda, Dagdas novada pašvaldības un Aivara Plotkas finansiālu atbalstu.

 

Grāmatas atvēršanas pasākums notiks 2017. gada 11. decembrī plkst. 13.00 Dagdas Tautas namā.

 

Informāciju sagatavoja:
Henrihs Soms
DU asoc. prof., dr. hist.
E-pasts: henrihs.soms@du.lv
Tālr. 26387833

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS