Kultūras ziņas

04.07.2019

Ielīgošana Andrupenē

12345678 1/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

"Ielīgošana Andrupenē" - ar šo nosaukumu svētki ir izskanējuši nu jau trīsdesmit pirmo reizi. Savukārt svētki, kas saistās ar amatierteātra uzvedumu tikai divdesmito, jo 2000. gada 23. jūnijā atklājot "Andrupenes lauku sētu" pasākums iegūst jaunu pievienoto vērtību. Šogad skatītājus priecējām ar latviešu teātra tēva Ādolfa Alunāna joku lugu "Mūsu pokāls". Iestudējumā piedalījās Andrupenes amatierteātris un Andrupenes TN vidējās paaudzes deju kolektīvs "Ondrupīši". Ar saviem darbiem priecēja tautas daiļamata meistari, bet Andrupenes jauniešu centrs vadīja Jāņu vainagu pīšanas meistardarbnīcu. Sirsnīgi pateicamies "Andrupenes lauku sētas" darbiniecēm par sapratni, atbalstu un līdzdarbošanos, kā arī Dagdas novada pašvaldībai un kultūras centram par materiālo atbalstu. Šī kultūras norise pulcēja vairāk nekā 400 skatītāju. 

Andrupenes TN pasākumu organizators Dainis Platacis.

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS