Izglītības ziņas, Novada ziņas

17.05.2017

Fotokonkursu rezultāti

1 1/
 • 1

Cik lēni paiet dienas, kad esi ļoti mazs,- tas ir piesātinātas ar brīnumiem. Mīļo māmiņ, tēt! Ejiet lēnāk manis dēļ. Skatieties ar manām acīm. Atklājiet no jauna visu, ko esat aizmirsuši,- visus mazos brīnumus: ziedu un peļķi, gliemežvāku un spalvu, oli, varavīksni, lapu. Tā ir dāvana Jums! /Pema Brauna/

Dagdas novada IKSN izsludināja konkursu “Kad acis mirdz”,  kura mērķis bija aicinājums Dagdas novada iedzīvotājiem saskatīt un iemūžināt skaistas, neparastas fotogrāfijas, kuru centrā ir dzīve vai notikumi, kas emocionāli pozitīvā gaisotnē asociējas ar ģimenes tematiku. Katram konkursantam savās fotogrāfijās bija jāierauga tāds mirklis un jāiesūta (š.g. 1.februara līdz 23.aprīlim) ne vairāk 3 fotogrāfijas.

 

Konkursa dalībnieki:

 • 1.Aleksa Golube (Dagdas vsk., 3.a klase)
 • 2. Ratis Bogdāns  (1.kl., Asūnes psk.)
 • 3. Elvis Krūmiņš (4.kl. ,Asūnes psk.)
 • 4. Oskars Stepiņs (2.kl., Asūnes psk.)
 • 5.Valērija Kornilova (11 gadi, Ezernieku vsk.)
 • 6. Ieva Anufrijeva (15 gadi, 9 kl., Ezernieku vsk.)
 • 7. Kristaps Karvelis ( 8 gadi, 2.a kl., Dagdas vsk.)
 • 8. Vija Nipere
 • 9. Alisa Seļezņova (8 gadi, 2.kl. Dagdas vsk.)

 

Dagdas novada IKSN izsludināja arī otru  sievišķīgu un mīļu foto konkursu “Skaistākie māmiņu un vecmāmiņu adījumi”, kas norisinājās no š.g. 1.februara līdz 23.aprīlim. Konkursā aktīvi piedalījās Dagdas novada rokdarbnieces, kas  aprakstīja sava adījumu, nofotografēja un ļāva arī citām mūsu Dagdas novada māmiņām un vecmāmiņām iedvesmoties.

 

Konkursa dalībnieces:

 • 1.Erna Šļahota
 • 2. Svetlana Stepiņa (Milanas un Maksima vecmāmiņa)
 • 3. Ieva Baldiņa (vectēva dāvinājums)
 • 4. Ilona Krūmiņa
 • 5. Olga Levaškoviča
 • 6. Valentīna Vigule
 • 7. Karīna Karvele

 

Sirsnīgs paldies konkursa dalībniecēm par drosmīgu dalību konkursā un neizsīkstošu radošumu!

Pateicamies fotokonkursu “Kad acis mirdz” un “Skaistākie māmiņu un vecmāmiņu adījumi” dalībniekiem par aktīvu dalību un  fotogrāfijām, kurās kā vērtība atspoguļota ģimene, tradīcijas, pienākums un atbildība.

Fotokonkursu dalībnieki tiks apbalvoti 4. Starptautiskajā bērnu un jauniešu dziesmu, deju un modes teātra festivālā “Apskauj mani, māmuliņa”, kas notiks š.g. 20.maijā Dagdā, Dagdas brīvdabas estrādē.

 

Fotokonkursu kopīgo veikumu var skatīt elektroniskajā versijā Dagdas novada mājaslapā www.dagda.lv / Izglītība / Konkursi un Dagdas novada bērnu bibliotēkā.

 

Dagdas novada IKSN


<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS