Novada notikumi

06.11.2020

Fotokonkurss “Mani valsts svētki”

1 1/
  • 1

Atzīmējot Lāčplēša dienu un Latvijas valsts 102.gadadienu, kā arī, lai veicinātu patriotismu un nacionālo apziņu, visi aicināti piedalīties fotokonkursā “Mani valsts svētki”.

Fotokonkursu organizē Dagdas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļa.

Konkursam var iesūtīt paša uzņemtas fotogrāfijas, kurās attēlota piederība Latvijai, cildinot mūsu valsts dabas skaistumu, kultūras daudzveidību, patriotisma tradīcijas un valsts simbolus.

Katrs konkursa dalībnieks var iesniegt ne vairāk kā trīs digitālas fotogrāfijas, no kurām katrai jānorāda nosaukums. Pēc izvēles iespējams pievienot darba aprakstu, kas nepārsniedz 300 rakstu zīmes.

Iesniedzot darbu/-us, konkursa dalībniekam obligāti jānorāda savs vārds, uzvārds, vecums, kontakttālruņa numurs un e-pasta adrese.

Fotokonkursā    drīkst    piedalīties    ikviens    foto   entuziasts,    fotoamatieris    vai profesionālis.   

Darbu vērtēšanā vērā ņems dalībnieka radošo ideju, ieguldītā darba apjomu, oriģinalitāti un fotogrāfiju māksliniecisko kvalitāti.

Desmit labāko darbu autori saņems balvas.

Visas fotogrāfijas publicēs arī pašvaldības mājas lapā un sociālajos tīklos. Labākās bildes tiks izstādītas domes 2.stāvā.

Darbi no 06. novembra līdz 19. novembrim jāsūta uz e-pastu info@dagda.lv vai “WhatsApp” 26621945 vai https://www.facebook.com/DagdasNovads.

Par konkursa dalībnieku personas datu apstrādi griezties Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļā.

!!! Konkursa obligāts nosacījums dalībai konkursā ar fotogrāfijām, kurās ir attēloti cilvēki, ir izpildāms pēc Informācija par personas datu apstrādi Fotokonkursā “Mani valsts svētki” 10. un 11. punktiem.

 

Kontaktinformācija:

Dagdas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļa

Adrese: Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674 Mob. tālrunis: 26621945; e-pasts: sanita.karpovica@dagda.lv 


<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS