Domes notikumi, Notikumi

18.06.2020

Finanšu un attīstības jautājumu komitejas sēde

1 1/
  • 1

2020.gada 18.jūnijā plkst. 16:00 notiks Finanšu un attīstības jautājumu komitejas sēde (Alejas ielā 4, Dagdā, sēžu zālē).

Finanšu komitejas locekļi: A.Trūlis, S.Viškure, V.Stikuts, A.Plotka, J.Kavuns, V.Krūmiņš, R.Azins, R.Nipers, A.Gžibovskis


Sēdes darba kārtība :

 


1. Par finansējuma novirzīšanu PII “Saulīte” mācību procesa nodrošināšanai Asūnē.
2. Par papildu finansējuma novirzīšanu ceļu uzturēšanai Dagdas pagastā.
3. Par Daugavpils Būvniecības tehnikuma jubilejas grāmatas izdošanas atbalstīšanu.
4. Par pašvaldības konsolidēto gada pārskatu par 2019.gadu.
5. Par autotransporta VW Passat Variant atsavināšanu.
6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Vārnas, Bērziņu pagastā otrās izsoles rezultātiem.
7. Par pašvaldības īpašuma Bērzaudzes, Andrupenes pagastā cirsmas izsoli.

 

Domes priekšsēdētājs
A.Trūlis

 

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS