Domes notikumi, Notikumi

12.04.2018

Finanšu un attīstības jautājumu komitejas sēde

1 1/
  • 1

2018.gada 12.aprīlī plkst. 14:30 notiks Finanšu un attīstības jautājumu komitejas sēde (Alejas ielā 4, Dagdā, sēžu zālē).

Finanšu komitejas locekļi: A.Trūlis, S.Viškure, V.Stikuts, A.Plotka, J.Kavuns, V.Krūmiņš, R.Azins, R.Nipers, A.Gžibovskis


Sēdes darba kārtība :

    1. Par sociālo pakalpojumu infrastruktūru Dagdas novadā. /Ziņo L.Nagļa, E.Trūle/
    2. Par lauksaimniecības zemes nodošanu nomā ar izpirkuma tiesībām. /Ziņo J.Priluckis/
    3. Par grozījumiem pašvaldības stipendiju nolikumā. /Ziņo A.Badūns, J.Stikuts/
    4. Par pašvaldības budžeta izpildi 1.ceturksnī. /Ziņo I.Tukiša/
    5. Par ceļu fonda izpildi 1.cetursknī. /Ziņo I.Tukiša/
    6. Par aizdevumu grants ceļu pārbūvei. /Ziņo I.Tukiša/
    7. Par jaunizveidojamo struktūrvienību amatu sarakstiem. /Ziņo A.Gekišs, I.Tukiša/
    8. Par atsavināmo īpašumu līdzekļu izlietošanu. /Ziņo A.Plotka, A.Gekišs/
    9. Par datu aizsardzības speciālista amata vienību. /Ziņo A.Gekišs/
    10. Par īpašuma Dīķu ielā 1, Dagdā  izsoli. /Ziņo A.Gekišs/Domes priekšsēdētāja vietniece   
S.Viškure

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS