Domes notikumi, Notikumi

22.11.2018

Finanšu un attīstības jautājumu komitejas sēde

1 1/
  • 1

2018.gada 22.novembrī plkst. 14:00 notiks Finanšu un attīstības jautājumu komitejas sēde (Alejas ielā 4, Dagdā, sēžu zālē).

Finanšu komitejas locekļi: A.Trūlis, S.Viškure, V.Stikuts, A.Plotka, J.Kavuns, V.Krūmiņš, R.Azins, R.Nipers, A.Gžibovski


Sēdes darba kārtība :

    1. Par pirmsskolas pedagogu un auklīšu darba algas paaugstināšanu. /Ziņo V.Stikuts, I.Tukiša/
    2. Par SIA “Dagdas komunālā saimniecība” pamatkapitāla palielināšanu. /Ziņo A.Plotka, E.Tjarve/
    3. Par Ķepovas pagasta pārvaldes telpu nomu. /Ziņo Ž.Aišpure, I.Tukiša/
    4. Par pašvaldības amatpersonu/darbinieku atalgojumu. /Ziņo A.Gekišs, I.Tukiša/
    5. Par pašvaldības nekustamo īpašumu izsoļu rezultātiem un pirkuma līgumu slēgšanu. /Ziņo A.Gekišs/
    6. Par pašvaldības nekustamo īpašumu izsoli. /Ziņo A.Gekišs/
    7. Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu. /Ziņo A.Gekišs/

 

 

Domes priekšsēdētājs
A.Trūlis

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS