Domes notikumi, Notikumi

19.03.2020

Finanšu un attīstības jautājumu komitejas sēde

1 1/
  • 1

2020.gada 19.martā plkst. 15:00 notiks Finanšu un attīstības jautājumu komitejas sēde (Alejas ielā 4, Dagdā, sēžu zālē).

Finanšu komitejas locekļi: A.Trūlis, S.Viškure, V.Stikuts, A.Plotka, J.Kavuns, V.Krūmiņš, R.Azins, R.Nipers, A.Gžibovskis


Sēdes darba kārtība :


1. Par pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm vasaras sezonā. /Ziņo A.Belkovskis/
2. Par mērķdotācijas pašvaldības autoceļiem izlietošanas programmu. /Ziņo I.Tukiša/
3. Par autotransporta norakstīšanu: /Ziņo A.Gekišs/
3.1. Ford Galaxy;
3.2. Mercedes Benz Sprinter 30.
4. Par pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles rezultātiem: /Ziņo A.Gekišs/
4.1. “Lukši”, Svariņu pagastā;
4.2. “Pirts”, Ezernieku pagastā.
5. Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu par brīvu cenu: /Ziņo A.Gekišs/
5.1. “Rudaiņi”, Dagdas pagastā;
5.2. “Laukalīņi”, Dagdas pagastā.

 

Domes priekšsēdētājs
A.Trūlis

 

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS