Izglītības ziņas, Jauniešu ziņas

20.03.2017

Ekskursija Dagdas novada skolēnu pašpārvalžu skolēniem

12345678 1/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

15. martā, pavasara brīvdienās, Dagdas novada skolu pašpārvalžu skolēniem no Asūnes, Andzeļu, Andrupenes, Šķaunes pamatskolām un Dagdas, Ezernieku vidusskolām bija lieliska iespēja doties braucienā uz mūsu galvaspilsētu Rīgu.

Dagdas novada IKSN vadītāja M.Micķeviča februārī skolās izsludināja  konkursu skolēnu pašpārvaldēm ar aicinājumu - izdomāt, aprakstīt trīs visjaukākās, visoriģinālākās idejas Latvijas valsts 100 simtgades svinēšanas kontekstā un tad  2017.gada garumā tās īstenot savā skolā. Un,  lūk, šis brauciens- tā bija mūsu skolēnu  nopelnītā balva.Transporta izmaksas mūsu braucienam sponsorēja Eiropas Komisijas  Eiropas Savienības  māja  Rīgā. Par to  laicīgi parūpējās IKSN vadītāja M.Micķeviča.

 

Mēs apmeklējām Eiropas Savienības māju, kur uzzinājām par ES institūciju darbību grupu vizītēs, mums pastāstīja par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas darbu, Latvijas interešu pārstāvniecību un Eiropas Savienības aktualitātēm. Jauniešiem bija dota iespēja iesaistīties arī dažādās interaktīvajās nodarbībās, kur uzmanīgākie klausītāji saņēma nelielas balviņas- pildspalvu un piezīmju blociņu. ES mājas Sarunu istabas vadītāja  Anita Jansone  aicināja visus jauniešus piedalīties un pārbaudīt savas zināšanas Eiropas eksāmenā, tāpēc uzskatu, ka iegūtās zināšanas un sniegtā informācija būs noderīga. Pašlaik skolas  vēl var pieteikties Eiropas eksāmenam. Mēs noteikti piedalīsimies eksāmenā - 9.maijā, jo tagad mūsu redzesloks par Eiropas Savienību ir nozīmīgi paplašinājies.

 

Vēlāk mēs, kopā ar saviem novadniekiem, apmeklējām vienu no nozīmīgākajām kultūras būvēm Latvijā - Gaismas pili. Mēs, tāpat kā Raiņa lugas “Zelta zirgs” varonis Antiņš, kāpām “Stikla kalnā” un nonācām pils pašā augšā, kur atrodas tā dēvētā Saulcerītes istaba jeb kronītis. Katrā stāvā atsaucām atmiņā mūsu bijušo naudas zīmi – latiņu, jo katrs stāvs ir savā krāsā, atbilstoši Latvijas lata papīra naudaszīmju krāsām. 

 

Kāpjot augstāk, mēs nonācām mezonīna stāvā, kur atrodas lasītava, jaunākās periodikas materiāli un datori ar interneta pieslēgumu. Nākamie bibliotēkas stāvi atvēlēti humanitārajām, sociālajām, tiesību, ekonomikas un dabas zinātnēm. Augstākos stāvos atrodas materiāli par Latviju un Baltiju. Šeit mēs aplūkojām arī mums, latviešiem, ļoti nozīmīgu kultūras vērtību – Dainu skapi.

 

Atpakaļ ceļā mēs nonācām vietā, kur satiekas gan cilvēka, gan valsts pagātne, tagadne un nākotne. Satiekas, lai dotu mierinājumu pagātnei, spēku šodienai un iedvesmotu piepildīt savus sapņus nākotnē.  Mēs apmeklējām Likteņdārzu.

 

Šeit, manuprāt, katrs atcerējās savus senčus, kas cīnījās par mūsu dzimteni. Taču šajā vietā mēs nevis sērojām un skumām, bet gan mūsos dzima cerība. Viss, kas mūs neiznīcina, padara mūs stiprākus. Dārzam sasniedzot savu mērķi, tas būs ne tikai piemineklis mūsu pagātnei, bet arī savā ziņā piemineklis nākotnei.

 

Dagdas novada jaunieši, īpaši tie, kuri Likteņdārzu apmeklēja pirmo reizi, jutās patīkami pārsteigti, ieraugot piemiņas vietā Latvijas represētajiem iedzīvotājiem arī Dagdas novada pašvaldības iestādīto kociņu.

 

Varbūt nedaudz skumīgi, ka izpalika SAEIMAS apmeklēšana. Taču mums ir  jāpieņem un jāsaprot svarīgie valdības lēmumi, jo 15. martā, tieši  tad, kad mums bija  sarunāta vizīte Saeimā, notika Saeimas ārkārtas sēde.

 

Esam ļoti pateicīgi Dagdas novada IKSN vadītājai Marijai Micķevičai par mums organizēto ekskursiju. Par kopā būšanu ekskursijas laikā paldies arī Dagdas novada JIC vadītājai Ainai Odiņecai, jaunatnes lietu speciālistei Svetlanai Ilatovskai un autobusa šoferiem: Aldim Gražulim un Jurijam Čerņecovam.  

 

Daniela Čapkeviča

Dagdas vidusskolas 10.klases skolniece

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS