Notikumi

09.04.2021

Daugavpils būvniecības tehnikums aicina uz atvērto durvju dienas tiešraidi!

1 1/
  • 1

Uzzini par mācību iespējām būvniecībā, metālapstrādē un mašīnzinībās, arhitektūrā un dizainā, siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijās, ēdināšanas pakalpojumos un lauksaimniecībā.

Iespēja iepazīt profesijas, mācību vidi, prakses iespējas, ārpusstundu aktivitātes un uzdot sev interesējošus jautājumus nodaļu vadītājiem.

Pasākums notiks 9. aprīlī plkst. 14:00 Facebook tiešraidē saitē: https://ej.uz/ADD2021  (iespēja pieslēgties pasākumam arī nereģistrētiem lietotājiem).

Izglītības programmu īstenošanas vietā DAGDĀ (Dagda, Brīvības iela 3) piedāvājam apgūt mācību programmas:

Apdares darbu tehniķis

Apdares darbu tehniķis plāno, uzrauga un izpilda apdares darbus, ievērojot darbu vadītāja norādījumus. Komplektē apdares darbu strādnieku posmus un vada to darbu, kā arī izpilda apdares darbus visa veida būvēs. Spēj lasīt rasējumus, patstāvīgi izplānot veicamā darba operācijas darba vietā un izvēlēties piemērotas tehnoloģijas, būvmateriālus, instrumentus un palīgaprīkojumu, kā arī prot rīkoties ar instrumentiem. Plāno būvmateriālu piegādi, apdares darbu strādnieku sadarbību un darbu veikšanas kārtību, dod nepieciešamos rīkojumus un pārbauda šo rīkojumu izpildi, nodrošina apdares darbu izpildi atbilstoši projekta, būvnormatīvu, standartu un kvalitātes prasībām.

Mācību ilgums: 4 gadi (pēc pamatizglītības)

Krāšņu un kamīnu mūrnieks

Krāšņu un kamīnu mūrnieks mūrē un atjauno/pārbūvē krāsnis un kamīnus atbilstoši projektam.

Mācību ilgums: 4 gadi (pēc pamatizglītības)

Konditora palīgs

Konditora palīgs veic darba uzdevumus konditorejas vai ēdināšanas uzņēmumā atbilstoši konditora norādījumiem. Veic izejvielu un produktu pirmapstrādi, sagatavo darbam inventāru, tehnoloģiskās iekārtas. Gatavo konditorejas starpproduktus un izstrādājumus, ievērojot receptūras.

Mācību ilgums: 1 gads (pēc pamatizglītības no 17 gadu vecuma)

Apdares darbu strādnieks

Apdares darbu strādnieks veic apdares darbus visa veida būvēs atbilstoši projekta, būvnormatīvu, standartu un kvalitātes prasībām, ievērojot darbu vadītāja, apdares darbu tehniķa vai vadošā speciālista norādījumus. Apdares darbu strādnieks spēj lasīt rasējumus, patstāvīgi izplānot veicamā darba operācijas darba vietā un pielietot instrumentus, izvēlētās tehnoloģijas, būvmateriālus un palīgaprīkojumu.

Mācību ilgums: 1 gads (pēc pamatizglītības no 17 gadu vecuma)

 

Uz tikšanos Atvērto durvju dienā!

 

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS