Izglītības ziņas

16.04.2018

Dagdas novada izglītības darbinieku pieredzes brauciens

1234567 1/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Šī gada 11.-12.aprīlī Dagdas novada vispārizglītojošo skolu un pirmsskolas iestāžu vadītājiem, vietniekiem un skolotājiem bija iespēja apmeklēt pieredzes apmaiņas semināru Balvu un Viļakas novadā.

Pirmā viesošanās vieta bija Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola. Mūs sagaidīja Balvu novada IKSN  vadītāja Inta Kļava un skolas direktore Biruta Vizule. Direktore ar lepnumu pastāstīja par skolu, skolā realizētajām mācību programmām. Skola piedāvā apgūt vispārizglītojošo programmu un profesionālās izglītības programmas - Koka izstrādājumu izgatavošana,  Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija, Bērnu aprūpe un Būvdarbi. Skolēni apgūst dažādas dzīvei nepieciešamas prasmes. Skolas ieguvums  - skolēnu pagatavotas mēbeles, gultas veļas komplekti internātam, priekšauti pavārēm utt. Tērpi, frizūras, gaita, stāja, dekoratīvās kosmētikas izmantošana - īpašu apbrīnu guvām, skatoties īstu modes skati. Skolas meitenes mūzikas pavadījumā izrādīja savus šūtos tērpus. Mūsdienīgi, neparasti, radoši un skaisti.

Tālāk Dagdas novada pedagogi dalījās grupās un devās uz Balvu Mākslas skolu, Balvu Mūzikas skolu, Balvu Mākslas skolu, Pirmsskolas izglītības iestādēm “Pīlādzītis” un “Sienāzītis” un Balvu pamatskolu.

Balvu Mākslas skolā mūs sirsnīgi sagaidīja skolas direktore Elita Teilāne, kura iepazīstināja ar skolas piedāvātajām programmām, skolas telpām un noformējumu. Interesanta tikšanās bija arī ar atraktīvo Balvu Mūzikas skolas direktoru Egonu Salmani. Skola tiešām var lepoties ar saviem skolēniem, skolotājiem un sasniegumiem.

Ar darbu pirmsskolas izglītības iestādēs “Pīlādzītis” un “Sienāzītis” mūs iepazīstināja iestāžu vadītājas – Antra Eizāne un Iveta Barinska. Bija iespēja aplūkot mājīgās izglītības iestādes telpas, kuru palodzes rotā pašu stādītie dēsti, baudīt pīlādžu ievārījumu un dalīties pieredzē par kompetenču pieeju mācību saturā.

Balvu pamatskolā mūs laipni sagaidīja direktore Larisa Krištopanova un brīnišķīgs pārsteigums – skolotāju muzikāls sveiciens. Tā kā Balvu pamatskola piedalās VISC projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros kā pilotskola, ar interesi klausījāmies skolotāju pieredzē, kā tiek ieviests jaunais mācību saturs, ar kādām grūtībās sastopas skolotāji, skolas meitenes mūs pārsteidza ar dažādiem eksperimentiem. Arī paši darbojāmies praktiski, iesaistoties dažādās mācību spēlēs un aktivitātēs.

11. aprīļa pēcpusdienā apmeklējām Balvu Valsts ģimnāziju. Mūs laipni uzņēma direktore Inese Paidere, direktores vietniece Daina Mediniece un vēstures skolotāja Irēna Šaicāne. Skolotājas pastāstīja par skolas vēsturi un mācību procesu. Bija unikāla iespēja apskatīt skolas muzeju.

12.aprīlī apmeklējām Viļakas novada Žīguru pamatskolu, Žīguru PII “Lacītis”. Abas izglītības iestādes atrodas gleznainā ciematā, meža ielokā. Mūsu acu priekšā pavērās skaisti un estētiski noformētas telpas, mācību līdzekļi un dažādi citi materiāli. Apmeklējot katru no šīm iestādēm un tiekoties ar kolēģēm, bija sajūta, ka esam pazīstami jau ļoti sen, jo šeit strādā un darbojas ļoti sirsnīgi un atvērti cilvēki. Žīguru pamatskola mūs pārsteidza ar skolas himnu, ko dziedāja visi skolas bērni kopā ar skolotājiem. Savukārt PII “Lācītis” mūs sagaidīja pats iestādes saimnieks – īsts lācis, kurš lika mums izkustēties un kopā ar viņu veikt rīta rosmi. Žīguru pirmsskolas izglītības iestādē mēs apmeklējām arī Meža muzeju, kur uzzinājām daudz praktisku lietu.

Pēdējā skola, ko apmeklējām bija Viļakas Valsts ģimnāzija. Skola, zem kuras jumta mājo 4 izglītības iestādes – Viļakas Valsts ģimnāzija, Viļakas pamatskola, Viļakas Bērnu jaunatnes sporta skola, Viļakas Mūzikas un mākslas skola. Katrs iestādes vadītājs lepni stāstīja par savu skolu, tradīcijām, piedalīšanos dažādos starpvalstu projektos.  

Neizpalika arī Balvu novada  un Viļakas novada kultūras objektu apskate. Skolotāji viesojās Balvu Novada muzejā. Balvu pilsēta šogad svin 90.gadu jubileju, tāpēc muzejā var apskatīties nelielu izstādi par Balvu vēsturi, kur tiek stāstīts par Balviem no dziļas senatnes līdz pat mūsdienām. Muzejā ir atklāta jauna patstāvīgā ekspozīcija, kas veltīta Ziemeļlatgales nemateriālajam kultūras mantojumam. Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgā valodā un izteiksmes veidos tiek atspoguļotas dažādas tēmas, tostarp tradicionālā mūzika, folklora, paražas, psalmi, Maija dziedājumi, cilvēku prasmes un citas vietējās vērtības. Muzeja interjera elementi (autentiski priekšmeti, eksponāti) ekspozīcijā kombinēti ar moderniem mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem un tehnoloģijām - video projekcijas, novatorisks grafiskais dizains, skārienjūtīgo ekrānu programmās aplūkojams plašs informatīvais materiāls. Jaunā ekspozīcija ļauj uzrunāt dažādu paaudžu cilvēkus vienlaikus, atraktīvā veidā iepazīstina un nodod kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm.

Neizdzēšamu iespaidu atstāja arī Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas apmeklējums. Gotikas stila mūra baznīca, kura uzcelta 1891. gadā ar Marienhauzenas grāfienes Lippe Lipskas atbalstu, tiek saukta par ‘gotikas rozi.’ Paldies prāvestam Guntaram Skutelim par interesanto stāstījumu.

Paldies par viesmīlīgo uzņemšanu, dalīšanos pieredzē Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas, Balvu Mākslas skolas, Balvu pamatskolas, PII “Pīlādzītis”, “Sienāzītis”, Balvu Valsts ģimnāzijas, Žīguru pamatskolas, Žīguru PII “Lācītis”, Valsts Viļakas ģimnāzijas, Viļakas pamatskolas, Viļakas Bērnu jaunatnes sporta skolas un Viļakas Mūzikas un mākslas skolas vadītājiem un kolektīviem.

 

Informāciju apkopoja: Ilze Tukiša,

Dagdas vidusskolas skolotāja

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS