Tautsaimniecības ziņas, Jauniešu ziņas

11.10.2017

Dagdā jaunieši prezentē savas biznesa idejas

123 1/
  • 1
  • 2
  • 3

LLKC Krāslavas konsultāciju birojs organizēja piecu dienu apmācības jauniešiem par uzņēmējdarbības pamatiem, ideju ģenerēšanu un biznesa plānu rakstīšanu.

Pirmā tikšanās reize notika 25. augustā Dagdas novada Jauniešu iniciatīvu centrā „Parka rozes” – informatīvajā dienā, kuras laikā jauniešus iepazīstināja ar pasākuma programmu un mērķi LLKC Lauku attīstības nodaļas koordinatore Baiba Gulbe. Terēze Brazeviča, uzņēmējdarbības konsultante pastāstīja par LLKC lomu uzņēmējdarbības uzsākšanai un veicināšanai, piedāvāto lauku konsultāciju biroja pakalpojumu klāstu. Informatīvajā dienā ar savu pieredzi par konkursu un savas idejas īstenošanu dalījās iepriekšējo gadu mācību dalībnieks un konkursa „Laukiem būt!” godalgotās vietas ieguvējs Āris Vanags. Zane Ločmele, biedrības „Krāslavas rajona partnerība” administratīvā vadītāja  - LEADER finansējuma piesaisti uzņēmējdarbības attīstīšanai, LEADER projektu pozitīvajiem piemēriem.

 

Pirmā apmācību diena tika veltīta idejai, tās virzīšanai darbībā, rīcības virzieniem un radošuma izpausmēm, jo zinām, ka laba ideja ir veiksmīgas uzņēmējdarbības pamats! Tika izrunāti labās prakses piemēri, idejas ģenerēšanas metodes, tās definēšana un attīstība, izvērtēšana un analīze, kā arī  praktiskais pielietojums.

 

Otrajā dienā tika runāts par uzņēmējdarbības vidi, konkurenci, mārketinga procesu, komercdarbības formām, īpašumu veidu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Nozīmīgs laiks tika atvēlēts biznesa plāna struktūras iztirzāšanai un sastādīšanas īpatnībām. Trešajā dienā - par resursu un izmaksu veidiem uzņēmējdarbībā, finanšu plānošanu, rīcības plānu izstrādes principiem u.c.  Ceturtajā dienā – plaša informācija grāmatvedības pamatos un likumdošanā, grāmatvedības uzskaites metodēm un to pielietojumu. Piektajā dienā tika sniegta informācija uz sabiedrisko labumu orientētu projektu ideju radīšanai, sadarbības iespējām to īstenošanai. Dienas otrā pusē notika prezentēšanas prasmju apgūšana, debašu māksla rīcības plānu ideju prezentēšanai un aizstāvībai.

 

Apmācību dienas tika ieplānotas ar nedēļas intervāliem, piepildītas ar intensīvu un radošu darbu. Ārpus apmācību laika jaunieši patstāvīgi darbojās pie savas idejas noformulēšanas, finanšu un informācijas apkopošanas, kā arī prezentāciju sagatavošanas. Mācību noslēgumā, jaunieši prezentēja savas biznesa idejas, kas tika papildinātas ar  mācībās apgūtajām zināšanām. Māris cer īstenot ideju – 3D virtuālās vides attīstībai Latgalē, Oksanai ir sapnis iziet apmācības, iegūt sertifikātu un  sniegt mediācijas pakalpojumu reģionā. Andreja sapnis ir izbraukumu automašīnas diagnostikas izmeklējumi  pie klienta, Jānim patīk zivis, vēlas labiekārtot karpu dīķus zivju audzēšanai un makšķerēšanas pakalpojumu attīstīšanai, Regīna cer attīstīt ātrās ēdināšanas pakalpojumu apmeklētājiem un tūristiem u.c. Prezentācijas izdevās. Jaunieši bija radoši, apgaroti un pārliecinoši aizstāvot savas potenciālās biznesa idejas. Visi jaunieši saņēma sertifikātu par mācību programmas apguvi. Jaunieši atzina, ka biznesa ideju īstenot nav viegli, saskārās ar pirmajām grūtībām, kad bija jāplāno naudas plūsmas, taču jauniešus tas nenobiedēja.

 

Lai jauno uzņēmēju biznesa idejas sekmētos, sadarbība ar konsultāciju biroju turpināsies.

 

Īpaša pateicība Dagdas novada Jauniešu iniciatīvu centra vadītājai Ainai Odiņecai par  sadarbību un atbalstu pasākuma organizēšanā, kā arī pateicība Jauniešu iniciatīvu centra darbiniekiem un jauniešiem  Mārim Viļumam un Aijai Pabinai par sadarbību un jauku komunikāciju.

 

Terēze Brazeviča

LLKC Krāslavas konsultāciju birojs,

uzņēmējdarbības konsultante

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS