Ziņas, Izglītības ziņas

25.03.2020

Attālinātās mācības Dagdas novadā 3. diena

1234 1/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

#MāciesMājās dienasgrāmata

3.diena 25.03.2020

Kaut kas labs un pozitīvs ir katrā dienā!

Dagdas novada IKSN vadītāja Marija Micķeviča

 

Šodien ir tāda īpaša diena katram no mums, katrs savā sirdī glabā un saudzē to, kas ir tuvāks: Kāpostnīcas Māras dienu no mūsu senču tradīcijām, Latgales "Blauščiņu'' , kad putns pat ligzdu nevij, 25.martu kā latviešu tautas sēru dienu.

Lai ražīga Māras diena , lai gaiši deg svecītes un lūgšana nonāk līdz katrai sirdij!

Kopā ar pāvestu lūdzāmies, skaitot ,,Tēvs mūsu”.

12. klase skolēnu atziņas:

1.Izplānoju visus uzdevumus uz katru dienu, katram uzdevumam veltu konkrētu laiku, kopumā viss izdodas.
2. Tas ir kaut kas jauns, interesants un līdz šim nebijis! Iespējams, noderēs arī turpmāk!
3. Literatūru jau izpildīju, bet ar domrakstu ir grūtāk, bet laiks taču vēl ir?
4.Izpildīju visu, konspektēju, apskatīju iepriekšējā gada eksāmenu latviešu valodā.
5.Visu saprotu, īpašas grūtības nekas nerada.
6.Tieku galā, tētis jautāja, vai visu sapratu un problēmu gadījumā mēģināja palīdzēt.
7.Viss kārtībā! Paspēju visu, ko ieplānoju! 

8. Pašlaik jautājumu nav! Strādāju!
9.Daudz laika paiet, lai pati varētu izprast tēmu matemātikā. Dažus uzdevumus pildu uz priekšu.

Dagdas vidusskolas direktore Vija Gekiša

Dagdas vidusskolas 10.b klase atsūtīja foto, kā viņi mācās. Saka, ka viss ir labi, otrajā dienā arī e-klase gāja labāk.

Klases audzinātāja Leonora Brence

Pat karantīna laika mēs neaizmirstam par to, ka ir jāsporto. Ir jāpavada savs brīvais laiks ārā, sportojot un pildot sporta skolotāja norādījumus. Ārā ir brīnišķīgs laiks, tāpēc nolēmām pēc ilgas sēdēšanas pie grāmatām un datora izkustēties un paskriet.

Jana Poļaka, Dagdas vidusskolas 11.klases skolniece

Skolu direktoru viedokļi

Saskārāmies ar to, ka labs risinājums ir gatavas darba lapas, bet vājākā puse ir tas, ka skolēni un vecāki nevar un neprot un nemeklē 
palīdzību, ja neprot strādāt digitālajā vidē: nevar atvērt e-pastu, nevar strādāt mobilajos tālruņos.
Jā, labākais variants ir tad, ja priekšā ir dators ar interneta pieslēgumu.
Visi strādājam, saņemam gan pateicības vārdus, gan lūgumus pēc palīdzības, gan lamu vārdus....
Meklēsim pēc iespējas labākus risinājumus. Ļoti liels mīnuss ir tas, ka nedarbojas bibliotēkas!!!
Daži vecāki labprāt izprintētu darbus un tad strādātu darba lapās, vai arī mācību procesā izmantotu bibliotēkas datortehniku.

Aleksandrovas pamatskolas direktore Anita Malinovska

Skolotāju viedokļi:

3 lielākie izaicinājumi, ar kuriem vajadzēja tikt galā vai kuri joprojām tiek risināti

Lielāka skolēnu autonomija, lielāka nozīme precīzām instrukcijām, mazāka elastība mācību procesa pielāgošana

Kā sniedzat atgriezinisko saiti skolēnam!

Skolēni individuāli un patstāvīgi risina uzdevumus un iegūst automatizētu atgriezenisko saiti par paveikto. Atgriezeniskā saite var ietvert informāciju par to, vai atbilde ir vai nav pareiza, paskaidrojumus, norādes uz papildus resursiem.

Ko Jūs ieteiktu skolēniem un vecākiem šajā laikā, kad mācības notiek attālināti?

Vecākiem sekot uzdevumu izpildei un ļaut skolēnam strādāt savā tempā, sev ērtākā laikā.

Dagdas vidusskolas angļu valodas skolotāji Larisa Mačukāne

3 lielākie izaicinājumi, ar kuriem vajadzēja tikt galā vai kuri joprojām tiek risināti

Satraukums, kā to visu salikt kopā – skolēni, vecāki, skolotāji.

Pirmdien manā audzināmajā klasē (7.a), par laimi, pirmās stundas bija pie manis, tāpēc 2 stundas ņēmāmies ap e-klasi un uzdevumi.lv, jo neprata strādāt, atrast, dators bremzēja utt. Otrajā dienā strādāja diezgan raiti, ir atsevišķi gadījumi, kad izkrīt no ierindas. Mācās sadalīt laiku. Nepārtraukta sarakste Whats app grupā un individuāli. Nu patīk tā lieta!

Dažs skolēns strādā melnu muti (vecāku teiktais), arī problemātiskie bērni grib strādāt (vismaz LV), bet neizdodas, jo daudz iekavēts iepriekš.

Lielisks direktores un kolēģu atbalsts.

Paldies e-klases un uzdevumi.lv komandām. Ko mēs darītu bez viņiem?! Vēl vajag pamēģināt soma.lv – labais!

Pārejo skolēnu attieksme ir atbildīga, kontrolēju testos, izpildītajos darbos (foto, word) e-klases pastā, klases darbā uzdevumi.lv

Kā sniedzat atgriezinisko saiti skolēnam!

Esmu pieejama jebkuram skolēnam jebkurā laikā.

Skolēns zina, ka atbildēšu, izlabošu, palīdzēšu.

Audzināmajai klasei lūdzu uzrakstīt katru dienu atskaiti (5 vārdi), kas izdevās, vēlāk būs cits jautājums. Ja skolēns neiet uz kontaktu, sazinos ar pašu skolēnu, vecākiem. Tālāk ziņoju direktorei.

Ko Jūs ieteiktu skolēniem un vecākiem šajā laikā, kad mācības notiek attālināti?

Mieru, tikai mieru, jo viss normalizējas. Pieredze ir liela vērtība, īpaši tiem, kas draugos ar IT, jo domā, ka visu zina J. Tā nav!

Jauni izaicinājumi. Arī skolotājs ir tikai cilvēks, satraucies vecāks vai vecvecāks.

Vecākiem vajag atbalstīt bērnus, jo bērni bieži jūtas vientuļi, vēlas sabiedrību – gribu uz skolu! Beidzot skola vairs nepilda mātes un tēva lomu – skolā visu nevar iemācīt!

Dagdas vidusskolas latviešu valodas skolotāja Aina Slesare

3 lielākie izaicinājumi, ar kuriem vajadzēja tikt galā vai kuri joprojām tiek risināti

Pieslēgšanās e-klasei 1.klases skolēniem

Ieeja soma.lv un uzdevumi lv

Ik pa brīdim nav iespējams pieslēgties e-klasei.

Kā sniedzat atgriezenisko saiti skolēnam!

5. un 6. klasei matemātikā saņemu izpildītos darbus, sniedzu atgriezenisko saiti, ietverot tajā atbildes uz jautājumiem Kas izdevās? Kas neizdevās? Ko darīt tālāk?

Ko Jūs ieteiktu skolēniem un vecākiem šajā laikā, kad mācības notiek attālināti?

Vecākiem un bērniem ieteiktu šajā laikā pareizi saplānot dienas režīmu, lai bērni var gan veikt uzdotos uzdevumus, gan atpūsties

Andrupenes pamatskolas 1.klases audzinātāja Anita Kiselevska

3 lielākie izaicinājumi, ar kuriem vajadzēja tikt galā vai kuri joprojām tiek risināti:

minimāls vai nekāds kontakts ar cilvēkiem klātienē;

nepieciešama digitālā pratība – prasmes darboties virtuālajā vidē;

tehniskie ierobežojumi – interneta pieslēguma trūkums.

Kā sniedzat atgriezinisko saiti skolēnam!

Atgriezeniskā saite skolēniem tiek sniegta savlaicīgi un nepārtraukti, izmantojot e-pastu, WhatsApp, īsziņas.

Ko Jūs ieteiktu skolēniem un vecākiem šajā laikā, kad mācības notiek attālināti?

Skolēniem – attīstīt spēju uzņemties atbildību, pašiem pieņemt lēmumus, plānot savu laiku un kļūt patstāvīgākiem.

Vecākiem – pielāgoties situācijai, lai par spīti grūtiem un izaicinošiem laikiem nodrošinātu labu izglītību mūsu bērniem.

Šķaunes sākumskolas kolektīvs

Izaicinājumi:
-Jaukie laika apstākļi mudina būt pie dabas, nevis lielāko dienas daļu strādāt telpā pie datora u.c. ierīcēm.
-Ģimenēs un audžuģimenēs, kurās ir 3 un vairāk skolēni, ar vienu datoru iztikt ir grūti un neiespējami. Ilgstošs darbs viedtālrunī mazajā ekrānā ir ļoti apgrūtinošs.
Neiespējami saglabāt vēsu prātu, zinot, kas notiek Itālijā, Spānijā, Vācijā utt. 
Atgriezeniskā saite:
-Mani priekšmeti ir vienu dienu nedēļā. Atgriezenisko saiti sākšu saņemt e-klases pastā nedēļas nogalē vai brīvdienās.
Ierosinājumi:
- Aicinu 9.un 12. klašu skolēnus ar lielāku atbildību pievērstiem tiem mācību priekšmetiem, kuros ir eksāmeni!
Esiet atbildīgi pret sevi, ģimeni, draugiem! Stipru veselību visiem! 

Dagdas vidusskolas mājturības un vizuālās mākslas skolotājs Aigars Vigulis

Izaicinājumi

1.Iemācīties pareizi lietot vietnes uzdevumi.lv, soma.lv

2.Sameklēt vajadzīgo informāciju internetā.

3.Strādāt patstāvīgi, konsultējoties pa telefonu ar skolotāju.

 Darba lapas saņemam e-klases pastā. Rakstām komentārus, skaidrojam kļūdas. Skolēni un vecāki sazinās pa telefonu, raksta uz e-klases pastu, sūta īsziņas, zvana. Risinām arī tehniskas dabas jautājumus. Grūti bija pirmdien. E-klase un uzdevumi.lv bija pārslogoti, nevarēja ieiet. Bet pēc plkst. 14.00 varēja strādāt. Problēmas ir ģimenēm, kur ir daudz bērnu un 1 dators. Strādā pie datora katrs savā laikā.

 Gaisotne ir pozitīva, bērni strādā, vecāki atbalsta, izprot situāciju.

Vecākiem ir jāpalīdz mācīties latviešu valodu. (Lielākā daļa vecāku nesaprot latviski un tas ir grūtāk palīdzēt bērniem)

 Ezernieku vidusskolas 5.klases audzinātāja un latviešu valodas skolotāja V. Lutinska

3 lielākie izaicinājumi, ar kuriem vajadzēja tikt galā vai kuri joprojām tiek risināti

Grūtības pašiem skolotājiem strādājot ar tehnoloģijām, jo mēs visi apgūstam pašmācības procesā, dalāmies savā pieredzē

Daļai skolotāju un vecāku ir pogu mobilie, tātad nekāds wacaps nesanāk, tikai zvans

Vecākiem ir lielāka atbildība par bērna zināšanām, jo projektu nedēļas ietvaros vajag palīdzēt bērnam atrast vajadzīgo jau ar vecāku palīdzību, it īpaši ar 1.-4.klasei, 5.,6.klase kaut ko jau paši mēģina, bet ar grūtībām , jo ir jāprot darboties ar rīkiem, lai to redzētu skolotājs

Kā sniedzat atgriezenisko saiti skolēnam!

Saziņai izmantojam vecāku telefonus, dažiem wacapu, bet nesaprotu, kā to tālāk dabūt dokumentāli uz papīra

Ko Jūs ieteiktu skolēniem un vecākiem šajā laikā, kad mācības notiek attālināti?

Izturību un pacietību, galvenais neslimot!

Asūnes sākumskolas kolektīvs

Vecāku viedokļi

Sākums vienkāršs un saprotams, tomēr mūsu-vecāku paskaidrojumi bija nepieciešami. Ir nepieciešama mūsu lielāka palīdzība un klātbūtne nekā ierastajā ritmā, bet tas varbūt arī labāk, jo veidojas ciešāka saite ar savu bērnu. Ļoti liels atbalsts un mierinājuma vārdi nāk no mūsu klases audzinātājas Sofijas Voronovas. Paldies viņai!
Ja ar mācībām tiekam labi galā, tad jāpiestrādā pie disciplīnas. Kad bērns viens pats mājās, tad ēšana un dzeršana pie datora noved pie aplaistītām burtnīcām un piedrupinātās  klaviatūras.

Tas nav pārmetums, iespējams kaut kāda kļūda iespējama. Uz doto brīdi neskaidrība tikai par sportu. 23.martā sporta skolotāja uzrakstīja: "Labrīt! " un vairs nekādu paskaidrojumu. Mēs redzējām, ka ir pielikums, to atvērām. Daudzas mammas to nesaprata un pielikumu,
protams, neatvēra. Mūs nomulsināja dotais uzdevums - uzzīmēt vingrinājumus, bet ne vienu (vairākus) vai arī nofilmēt un aizsūtīt skolotājai. Zīmēt-diezgan sarežģīti, ja 1 vēl varētu, bet vairākus?
Filmēties meita negrib. Šodien atkal atvērām to vēstuli, lai konkrētāk izlasīt, bet pielikuma vairs nebija. Savukārt citas mammas teica, ka 24.martā bija uzrakstīts jauns uzdevums, šīs vēstules mūsu e-klasē nebija. Tad skolotāju sūtītais visiem nav redzams?

Dagdas vidusskolas 2.klases mamma (IKSN ir zināma)

Protams, mēs visi esam pieraduši, ka bērni mācās skolā un tā kā šobrīd tas nav iespējams, mēs pielāgojamies mācīties attālināti.
Tā kā mēs esam vēl sākumskolas skolēns un patstāvīgi mēs nevaram apgūt kādu no mācību priekšmetiem, tad tas lielais slogs gulstas uz mūsu pleciem. Ņemot vērā, ka lielākā daļa ir strādājošo, tad vakari mums ir diezgan noslogoti apgūstot jaunas stundas tēmas. Protams ir arī
pozitīvās puses, jo šāds mācīšanās modelis attīsta mūsu bērniem spēju uzņemties atbildību, plānot savu laiku un kļūt patstāvīgākiem.
Atgriezeniskā saite starp skolotājiem un skolēniem ir pozitīva! Pagājis vēl mazs laika posms, lai izdarītu secinājumus par mācīšanas procesu attālināti.

Dagdas vidusskolas 4a .klases skolnieces mamma (IKSN ir zināma)

Pielāgosimies darba ritmam un virzīsimies uz priekšu! Tikai tā tu vari vadīt apstākļus un gūt iedvesmu tam, ko tu dari.

Sadzirdēsim aiz loga skaistās putnu dziesmas, jo katru dienu gaisu pieskandina aizvien jauni un jauni putni! Un pamanīsim skaisto pavasari!

Turpinājums sekos….

 

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS