Ziņas, Izglītības ziņas

25.03.2020

Attālinātās mācības Dagdas novadā 2.diena

1 1/
 • 1

#MāciesMājās dienasgrāmata

2.diena 24.03.2020

Arvien biežāk nākas dzirdēt, ka kļūst apgrūtināta sazināšanās ar vecākiem un skolēnu, jo trūkst viedierīču. Masu informācijas līdzekļos ir runāts, ka tiks piegādāti mobilie telefoni vai planšetes ar interneta pieslēgumu. Mēs tos arī gaidām.

Par situāciju pirmsskolas izglītības iestādēs, par bērnu skaita izmaiņām pirmdienās un ceturtdienās ziņojam Latvijas Pašvaldību savienībai (pēc viņu izstrādātas aptaujas anketas). Katru dienu Dagdas novada pašvaldības administrācija ir informēta par izglītības procesu izglītības iestādēs. Mēs visi turpinām strādāt. Esam atvērti viedokļu apmaiņai un dialogam.

Dagdas novada IKSN vadītāja M.Micķeviča

Dzīve ir bezgala skaista, ja sāc pievērst tai uzmanību.

Mēs katrs bezgala mīlam savu ģimeni, mājas, zemi. Domājam par saviem līdzcilvēkiem, katru dienu iepazīstamies ar jauniem notikumiem. Jauni notikumi izrādās ļoti satraucoši katram Latvijas un mūsu novada iedzīvotājam. Katra dzīvē ienāk jaunas izjūtas un domas ,jo mēs sākam baidīties par sevi, līdzcilvēkiem apkārt. Mēs aizdomājamies, kā katrs varētu darīt pareizāk, lai dažādas likstas mūs nepiemeklētu. Janvārī viens otram vēlējām laimi, prieku, veselību un tikai drusku interesējāmies par to, kas un kādi notikumi norisinās Ķīnā. Tagad Ķīnas notikumi norisinās pie mums un paši sastopamies ar vārdu Covid-19. Tas likās tik tālu un nesasniedzami, bet galvenais domājām-pie mums nenonāks. Tā domāja visa pasaule. Cilvēki turpināja savas ierastās gaitas, strādāja, mācījās un vēlējās atpūsties un to arī darīja. Pat tad, kad nelaime klauvēja pie namdurvīm daudzi vēl steidzās izmantot visu līdz beigām..... Patiesība ataust tikai tad, kad viss notiek tepat un vīrusa izplatība nonākusi blakus. Situācijā, kura ir šodien, mums katram uzmanīgi jāseko līdzi Latvijas televīzijas un Latvijas radio ziņām. Visa informācija uzzināma vairākās valodās. Jālasa Ministru kabineta noteikumi par ārkārtas situāciju, norādījumi no Veselības ministrijas, Slimību profilakses un kontroles centra ziņojumi, Dagdas novada pašvaldības ziņojumi no mājas lapas: www.dagda.lv. No šīm vietnēm iegūstam informāciju un atbildīgi izpildām visus rīkojumus un norādījumus. Ja mēs atbildīgi pildīsim norādījumus, izveidojusies situācija ātrāk aizies pagātnē. Jāatceras – rūpīgi mazgāt un dezinficēt rokas, mazgāt augļus un dārzeņus. Jāizvairās no lielām pulcēšanās vietām, vairāk atrasties dabā, elpot svaigu gaisu, veikt elpošanas vingrinājumus. Domāsim pozitīvas domas, pret visu izturēsimies atbildīgi, vairāk dāvāsim prieku sev un ģimenei, smaidīsim un kopīgi šo nebijušo situāciju pārdzīvosim. Paldies!

Dagdas novada domes priekšsēdētāja vietniece Sandra Viškure

Saziņas formas

(no IZM Vadlīnijas vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālinātu mācību īstenošanai)

Pirmsskolas izglītības iestādē (5-6 gadus veciem bērniem) Izveido regulāras saziņas iespējas ar vecākiem – kā skolotājs nodos ziņu un kā vecāki informēs skolotāju par bērna mācībām:

 e-pasts, whats app grupa, konkrēts laiks, kad var sazvanīties vai paņemt materiālus no bērnudārza. Sagatavo ieteikumus vecākiem, kā organizēt telpu un laiku mācībām mājās. Sagatavo nedēļas plānu ar ieteicamiem uzdevumiem / rotaļdarbībām, kopīgas darbošanās iespējām, kurus bērni kopā ar vecākiem var pildīt tad, kad viņiem ir laiks. Sagatavo nepieciešamo materiālu sarakstu no jau mājās esošajiem, saites uz video, attēliem, receptēm u. tml. Sagatavo ieteikumus / komentārus par vēlamajām darbībām un to, kā izmantot ierastās ikdienas darbības (piemēram, ēdienreizes, veļas mazgāšana, mājas uzkopšana) mācībām.

Sākumskolā: 1.–6. klasē Izmantojot saziņas platformu, nodrošina mācību programmas īstenošanu attālināti. Atbilstoši izstrādātajam plānam saziņas platformā informē skolēnus un viņu vecākus par uzdoto, ievieto saites uz mācību materiāliem, kas jāapgūst patstāvīgi. Izstrādā konsultāciju grafiku atgriezeniskās saites nodrošināšanai attālināti. Skolēns patstāvīgi vai ar vecāku starpniecību iesūta sagatavotos mājas darbus, izmantojot saziņas platformu. Skolotājs var izmantot tiešsaistes rīkus, piemēram, uzdevumi.lv, soma.lv, Youtube u. c. attālinātai mācību procesa nodrošināšanai. Gadījumos, ja skolēnam nav pieejama saziņa platforma, skolotājs pa telefonu informē skolēnu un viņa vecākus un vienojas par darbu iesniegšanas kārtību un atgriezeniskās saites nodrošināšanu

7.–12. klasē Izmantojot saziņas platformu, nodrošina mācību programmas īstenošanu attālināti. Atbilstoši izstrādātajam plānam saziņas platformā informē skolēnus un viņu vecākus par uzdoto, ievieto saites uz mācību materiāliem, kas jāapgūst patstāvīgi. Izstrādā konsultāciju grafiku atgriezeniskās saites nodrošināšanai attālināti. Skolotājs iesūta sagatavotos mājas darbus, izmantojot saziņas platformu. Izglītības iestāde var izvēlēties skolēniem uzdot patstāvīgi veikt projekta darbu. Gadījumos, ja skolēnam nav pieejama saziņas platforma, skolotājs telefoniski informē skolēnu un viņa vecākus un vienojas par darbu iesniegšanas kārtību un atgriezeniskās saites nodrošināšanu. Skolēna snieguma vērtēšanā uzsvars ir uz formatīvo vērtēšanu

Dagdas vidusskolas skolotāju atziņas par otro attālinātās mācīšanās dienu

 1. Visi (361) Dagdas vidusskolas skolēni iesaistījās darbā. E- klase šodien strādāja nevainojami.
 2. Salīdzinājumā ar vakardienu šī diena ir krietni mierīgāka. Bērniem pagaidām patīk šī jaunā situācija, jo var ilgāk pagulēt, var strādāt savā režīmā.
  Vecāki ir lieli malači, atbalstoši un atbildīgi. Rūpīgi seko līdzi uzdotajam, interesējas, kā labāk paskaidrot, sūta ziņas ar mājasdarbiem un video, kā bērni lasa uzdoto tekstu. Daži dara vairāk, kā uzdots. Tiešām paldies sākumskolas skolēnu vecākiem!
 3. Darba ļoti daudz. Bet labi, ka ir. Katrs skolēns iesūta mājasdarbus, kurus vajag komentēt, jo ir kļūdas. Kamēr rakstu vienam skolēnam, jau 10 ziņas saņemtas.
  Svarīgākais ir tas, ka lielākā daļa apzinīgi strādā un cenšas laikā atsūtīt darbus. 
 4. Skolēni strādā, ir atgriezeniskā saite, viena meitene pat vēlējās uzrakstīt pārbaudes darbu, kuru nerakstīja, jo nebija skolā, bet lugu bija lasījusi. Par to man liels prieks, saņēma 8 balles. Citi konsultējās par veicamo darbu, jo neuzmanīgi izlasīja darba noteikumus - lūk, arī lasītprasmes pārbaude. 
 5. No rīta nācās modināt 2 no 14 skolēniem. Man darba ir daudz vairāk nekā tad, kad strādājam "klasiski"!
 6. Dažiem skolēniem patīk esošais darba režīms, citi tomēr labprātāk uz skolu ietu, jo darbs pie datora aizņem vairāk laika un ir grūti sevi piespiest strādāt.
 7. Visu laiku esmu pieejama.
   Rakstu savu dienasgrāmatu!
  Laba un mierīga diena, atkal daudz atklājumu! 
 8. Šodien es strādāju ar vidusskolas skolēniem.
  Rakstīju katram no viņiem atgriezenisko saiti un ieteikumus, kā var uzlabot savu sniegumu vai prasmi patstāvīgi strādāt. 
  Centos atbildēt un palīdzēt katram skolēnam, kurš man rakstīja.
  Sapratu, ka daudzi skolēni neprot plānot laiku, nezina mācīšanās stratēģijas, kas palīdz ekonomēt laiku. Dažiem skolēniem ir grūti nolemt, ar ko sākt, ja darbs ir apjomīgs.
 9. Vakar lielākā daļa skolēnu gribēja uz skolu. Noguruši no stresa. Viena mamma teica, ka vakarā, darot skolas darbus, pat sarkani vaigi bijuši. Re, kā!
  Šodien gan patīkot.
 10. Šodien rit otrā mācību diena, kad mācību process notiek attālināti. Man kā skolotājai darbs sākas astoņos no rīta. Pirmais, ko es daru - ievadu veicamos uzdevumus e-klases pastā, katrai klasei pēc stundu saraksta. Tas viss ir sagatavots un pārdomāts jau iepriekš. Tad Whatsapp grupā sasveicinos un uzmundrinu savas klases audzēkņus mācību darbam un gaidu no katra apstiprinājumu. 9.00. sākas mācību darbs. Katrai klasei ir norādīta darba tēma, veicamie uzdevumi un sasniedzamie rezultāti. Darba metodes ir dažāda veida. Manuprāt, attālinātās mācīšanās procesam ir vairāki pozitīvi ieguvumi. Piemēram, skolēns var izmantot visus tam pieejamos izziņas līdzekļus, kas liek domāt, analizēt, salīdzināt un atlasīt nepieciešamo informāciju. Darbā iesaistās visi skolēni, jo jādod atskaite par savu paveikto darbu. Skolēns mācās patstāvīgi strādāt, domāt, pieņemt dažāda veida lēmumus.
   Maniem audzēkņiem ( pēc divu dienu aptaujas) tāda veida mācību darbs patīk. Es gan kā skolotāja labāk strādātu tieši kontaktējoties ar skolēniem .
 11. Aizsūtīju visiem saviem skolēniem uzdevumus un ieteikumus par mācībām sportā attālināti. Skolēni sūtīja savu radošo darbu par tēmu ,,Mana rīta rosme” (video, aprakstus). Malači! Vakarā vienmēr sarakstos ar savu klasi.

Dagdas vidusskolas direktore Vija Gekiša

3 lielākie izaicinājumi, ar kuriem vajadzēja tikt galā vai kuri joprojām tiek risināti

1. Izstrādāta "Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas". Izstrādāts rīkojums "Par darba organizāciju pirmsskolas ārkārtas situācijas apstākļos" un pedagogu darba grafiks (maiņas).

2. Valodas attīstība: katru dienu lasīt pasaku un atzīmēt to lasīšanas lapā; turpināt apgūt burtus (rakstīt burtu elementus, atpazīt tos tekstā).

3. Neesam pārliecināti par vecāku atbildību nodrošināt mācību darbu katru dienu (sistemātiski, samērīgi sadalot uzdevumus).

Kā sniedzat atgriezenisko saiti skolēnam!

Saziņa notiek telefoni un izmantojot e-klase.lv, tiešsaistes tīkla lietotni WhatsApp.

Ko jūs ieteiktu skolēniem un vecākiem šajā laikā, kad mācības notiek attālināti?

Atrast laiku kopīgām nodarbēm ar bērnu. Ļaut bērnam iesaistīties mājas darbos (palīdzēt uzklāt galdu, kopt istabas augus, kārtot mantas utt.), nepārtraukti sarunājoties ar bērnu.

Dagdas pilsētas pirmsskolas izglītības Saulīte kolektīvs.

Skolotāji - attālinātā mācīšanās- tā ir veiksmīga mācīšanās, izmantojot tehnoloģijas un iegūstot vērtīgas prasmes dzīvei.
Skolēni - attālinātā mācīšanās - interesanta, aizraujoša, droša, mūsdienīga, saprotama.
Iestādes vadītājs - attālinātā mācīšanās - veiksmīga sadarbība starp skolēniem, skolotājiem un vecākiem. Skolēni izrāda lielu aktivitāti un pauž ieinteresētību.

Škaunes sākumskolas kolektīvs

"No jaunāko klašu puses bija liela atsaucība pēc uzdotā uzdevuma, skiču izstrādes process nesagādāja problēmas, bet kļūdu labošana gan gāja grūtāk. Problēmu sagādāja intensīvā rakstīšana un fotogrāfiju sūtīšana tālākajai labošanai vienlaikus. Ātri sniegt atbildi ir nedaudz
problemātiski, jo bērniem trūkst pacietības, uz iesūtītajām ziņām tiek atbildēts rindas kārtībā."
"Individuālās mūzikas nodarbībās izmantojam video platformas Skype un WhatsApp. Diemžēl brīžiem bija slikts skanējums, bet tomēr neskatoties uz grūtībām nodarbības notiek ierastajā režīmā."
Apkopojot skolotāju teikto var secināt, ka neskatoties uz grūtībām darbi top un jauni skaņdarbi tiek mācīti. Tā būs laba pieredze!

Dagdas Mūzikas un mākslas skolas kolektīvs

3 lielākie izaicinājumi, ar kuriem vajadzēja tikt galā vai kuri joprojām tiek risināti:

1.Organizēt, strukturēt pedagogu attālinātu daru, izveidot visiem pieejamu darba kārtību. Bet uz 20.martu viss bija sakārtots un organizēts.

2.Vecāku informēšana, izskaidrošana un atbalsta sniegšana.

Vecāki visi informēti un gatavi sadarboties. Visiem gan skolas mājas lapā ir pieejami administrācijas un skolotāju kontakti, gan nosūtīta kontaktinformācija kopā ar Skolēna mācību mapi.

3. Nodrošināt pilnīgi visiem bērniem attālinātu apmācību elektroniski, jo pat vecāki neprot izmantot mācību platformas, pat e - pastu. Tāpēc tika veiktas individuālās sarunas ar visiem skolas izglītojamo vecākiem, izpētītas situācijas ģimenēs un pieņemts lēmums nodrošināt mācību materiālu un nepieciešamo mācību piederumu piegādi uz mājām tiem izglītojamiem, kam ir grūtības sazināties elektroniski, vai nav pietiekošu prasmju ne tikai izglītojamajiem, bet arī vecākiem.

Nedēļas beigās tiks apkopoti pirmās nedēļas rezultāti, aptaujāti vecāki un, ja būs nepieciešamība, paplašināsim piegādes uz mājām iespējas.

4. Sagatavot uzdevumus skolēniem, lai viņi patstāvīgi varētu izpildīt tos. Noteikt mācību uzdevumu apjomu ( daudzumu).

Kā sniedzat atgriezinisko saiti skolēnam!

Katru dienu gan nodarbības laikā, gan ērtākajā skolēnam vai vecākiem laikā dienas beigās. Nākamajā nedēļā saņemsim vēl papīrveidā. Sazināšanās notiek: balsszvani, videozvani, telefonsarunas, fotogrāfijas, WhatsApp,

Nedēļas beigās tiks veikta paveiktā darba izvērtējums.

Ko Jūs ieteiktu skolēniem un vecākiem šajā laikā, kad mācības notiek attālināti?

Skolēniem un vecākiem:

Ievērojiet dienas režīmu,

Starp stundām ieturēt pauzi un atpūsties 10 – 15 min,

Pildīt tikai tos uzdevumus, kas ir uzdoti noteiktai dienai,

Pievērst uzmanību mācību uzdevumu pildīšanas kvalitātei, ne viss ātrākas uzdevumu izpildīšanai.

Vecāki, atbalstiet savus bērnus, palīdziet viņiem uzdevumu pildīšanas izskaidrojumā!

Ja ir uzdevumi, kurus tu nesaproti, droši zvani skolotājai. Arī vecāki, jā rodas jautājumi – zvaniet skolotājiem!

Neuztraucieties, viss būs kārtībā!

Aleksandrovas pamatskolas direktores vietniece Tatjana Kromāne

Ezernieku vidusskola

3 lielākie izaicinājumi, ar kuriem vajadzēja tikt galā vai kuri joprojām tiek risināti

Daļai vecāku sagādā grūtības izmantot IT;

Interneta pieslēguma kvalitāte, nepietiekošs ierīču skaits un to kvalitāte ģimenēs, lai varētu nodrošināt pilnvērtīgu mācību procesu attālināti;

Ļoti liels skolotāju noslogojums nodrošinot mācības attālināti.

Ezernieku vidusskolas direktors Aleksandrs Gžibovskis

Andrupenes pamatskola

Uzsākot mācīšanu attālināti, bija satraukums un neziņa, jo nekad to nebijām darījuši. Brīvdienu nedēļā centāmies iztēloties šo darbu. Kā uzdosim, kā redzēsim padarīto. Sēdējām pie datora un skatījāmies visas iespējamās konferences, seminārus, vebinārus....

Pirmdien sūtījām skolēniem uzdevumus e-klasē un daudzreiz telefoniski sazinājāmies gan ar bērniem, gan ar vecākiem.

Mācoties, darot, veicot uzdevumus, saziņa uzlabojās, kļuva redzami rezultāti.

Skolotājs

3 lielākie izaicinājumi, ar kuriem vajadzēja tikt galā vai kuri joprojām tiek risināti

Izaicinājums ir tikai 1 – visi (izņemot prezidentu, paldies dievam) uztraucas par mācību procesu. Daudz laika paiet, mierinot cilvēkus, sakot, ka viss būs, viss darīsies un notiks, ka vēl jau nekas tā īsti nav izmēģināts un pārbaudīts.

Kā sniedzat atgriezenisko saiti skolēnam!

Ja internets un telefons strādā – tad viss ir kārtībā.

Ko Jūs ieteiktu skolēniem un vecākiem šajā laikā, kad mācības notiek attālināti?

Mieru, tikai mieru….

P.S. Jau Rivža un Ķīlis solīja katram skolēnam planšeti ar mācību programmu pieslēgumu. Gadi 10 apkārt. Varbūt var kaut kur atmodināt šo lietu.

Andrupenes pamatskolas direktors Artūrs Babris

Skolotāju viedokļi

 

Skolotājiem tika uzdoti 3 jautājumi.

3 lielākie izaicinājumi, ar kuriem vajadzēja tikt galā vai kuri joprojām tiek risināti:

a)      Visu dienu jāsēž pie datora.

b)       Digitālo platformu izvēle, lai tā būtu pieejama visiem skolēniem. Rūpīga stundas plānošana ar skolēniem saprotamo sasniedzama rezultāta formulējumu un jēgpilnu uzdevumu atlasi. Ieteikumu izstrādāšana, kā skolēns var patstāvīgi strādāt.

c)       Atgriezeniskā saite katram individuālam skolēnam par paveikto darbu.

d)       Mācību procesa organizēšana sākumskolas un pamatskolas skolēniem, kuriem nav labas digitālās prasmes (lai saglabātu dokumentu vai atsūtīt gatavu darbu, rakstīt darbu Word dokumentā, lietot digitālo platformu vai mobilo ierīci un citi.)

e)      Ciešākā sadarbība ar klases audzinātājiem un skolas administrāciju.

f)       Problēmas ir interneta savienojumu.

g)      Kā labāk izkontrolēt katru skolēnu un viņa dalību mācību procesā. Piemērām, skolēnu ar speciālām vajadzībām, kā viņam labāk sniegt atbalstu.

Kā sniedzat atgriezenisko saiti skolēnam!

3.klases skolēniem un viņu vecākiem rakstu komentārus, ieteikumus katram individuāli par katru skolēna izpildīto darbu.

6.klases skolēniem arī katram rakstu komentārus, ko jādara, lai uzlaboto sniegumu, kas darbā ir izdevies, ko jāpamācās vai ir nepieciešams atkārtot, kur var atrast nepieciešamo informāciju. Izmantoju e klases pastu un WhatsAppu.

Vidusskolas posmā 10.-12.kl. skolēniem lūdzu rakstīt īsu apkopojumu par viņu paveikto darbu un grūtībām. Viņi atbild, kas viņiem izdevās, kādas bija grūtības, uzdot jautājumus, vai sasniedza stundas izvirzīto rezultātu. Tad arī cenšos katram skolēnam atbildēt uz jautājumiem un ieteikt, kā uzlabot sniegumu.

Godīgi sakot, tas aizņem ļoti daudz laika.

Ko Jūs ieteiktu skolēniem un vecākiem šajā laikā, kad mācības notiek attālināti?

a)      Mācies plānot laiku mācībām un atpūtai.

b)      Centies ievērot skolotāja ieteikumus un darbu iesniegšanas datumus/laiku.

c)      Būt atbildīgiem par savu darbu un ticēt savām spējam.

d)      Vecākiem drošāk sadarboties ar skolotājiem.

e)      Atbalstīt vienam otru, uzmundrināt un domāt pozitīvi.

Dagdas vidusskolas angļu valodas skolotāja Snežana Smirnova

Šajās divās dienās lielu, nopietnu problēmu ar attālinātām mācībām nebija.

1. izaicinājums: Atlasīt mācību materiālu attālinātai mācīšanai.

2.izaicinājums: Sakārtot komunikācijas kanālus ar skolēniem un kolēģiem

3. izaicinājums: Pacietīgi skaidrot, palīdzēt, konsultēt līdz 23.00

Atgriezenisko saiti saņemu e-klasē, uzdevumi.lv, whatsappā, zvani, ziņas telefonā.

Skolēniem un vecākiem gribu ieteikt būt pacietīgiem!

Ezernieku vidusskolas matemātikas skolotāja Irēna Dārzniece

3 lielākie izaicinājumi, ar kuriem vajadzēja tikt galā vai kuri joprojām tiek risināti

Šāda darba organizācijas forma bez šaubām prasa ļoti lielu slodzi gan sagatavošanās procesā, gan darbu vērtēšanā, jo ir daudz skolēnu. Bet ir arī ļoti labs moments - iespēja kontaktēties ar katru skolēnu individuāli - palielīt, pamudināt, atbalstīt, kas ikdiena ne vienmēr ir iespējams.

Izaicinājumi:

 1. Paredzēt pietiekošu darba apjomu stundai.
 2. Izveidot interesantu, lietderīgu, saturīgu darbu, ko skolēns pildīs patstāvīgi.
 3. Panākt skolēnu atsaucību, ieinteresētību, atbildību.
 4. Plašāka IT lietošanas prasmju pilnveidošana

Kā sniedzat atgriezenisko saiti skolēnam!

Saņemot izpildītos uzdevumus, tie tiek izskatīti un uzreiz tiek sniegti komentāri, vērtējums skolēnam. Vajadzības gadījumā saziņa turpinās, līdz tiek atrisinātas visas neskaidrības.

Ko Jūs ieteiktu skolēniem un vecākiem šajā laikā, kad mācības notiek attālināti?

Noteikti ir jāapzinās sava atbildība, jāsaprot, ka tas ir tiešais pienākums – skolēniem izglītoties, vecākiem – radīt apstākļus, vidi, personīgo atbalstu un ieinteresētību bērna izglītošanai.

Izveidot dienas kārtību (režīmu). Sekot tā izpildei, jaunāko skolēnu vecākiem ar savu piemēru iesaistīties pašiem režīma realizācijā.

Dienas beigās ģimenē pārrunāt, kas ir izdevies, kas jāuzlabo, jo neskaidrību gadījumā var lūgt palīdzību skolotājiem.

Skolēniem jāsaprot, ka attālinātā mācīšanās nemaina darba režīmu, maina tikai darba organizācijas formu, un tās nav brīvdienas. Jāiemācās, kas ir atbildība visās jomās.

Dagdas un Ezernieku vidusskolas bioloģijas, mājturības un vizuālās mākslas skolotāja Diāna Kiseļova

 3 lielākie izaicinājumi, ar kuriem vajadzēja tikt galā vai kuri joprojām tiek risināti

Izdomāt veidus, kā mācīt teoriju.

Pārliecināt skolēnus, ka jāstrādā katru stundu gluži kā skolā.

Kā visu pagūt?! Man aiziet visa diena!

Kā sniedzat atgriezenisko saiti skolēnam!
Individuāli

E-klases pastā

E-klases dienasgrāmatā

Uzdevumi.lv komentāri pie uzdevumiem

WhatsApp

Telefoniski

Visiem kopā aizsūtu kopsavilkuma vēstuli par sasniegto un neizdarīto e-klases pastā katru dienu!

Ko Jūs ieteiktu skolēniem un vecākiem šajā laikā, kad mācības notiek attālināti?
Skolēniem – ievērot stundu laiku pēc saraksta un pildīt visus konkrētās stundas norādījumus!
Vecākiem – pamodināt savu bērnu no rīta laicīgi, parūpēties par garšīgām brokastīm un pusdienām, iekārtot ērtu darbavietu pie galda, atbalstīt!

Dagdas vidusskolas matemātikas skolotāja Aija Babre

3 lielākie izaicinājumi, ar kuriem vajadzēja tikt galā vai kuri joprojām tiek risināti

Nav visiem vecākiem un skolēniem whatsapp, kas atvieglo vizuālo datu apmaiņu,

Nav visiem skolēniem savu telefonu,

Ienākošo zvanu un ziņu daudzuma apstrāde.

Kā sniedzat atgriezenisko saiti skolēnam!

Sūtu ziņas skolēniem  viņi man, e-klasē informācija, sazvanīšanās, konsultācijas.

Ko Jūs ieteiktu skolēniem un vecākiem šajā laikā, kad mācības notiek attālināti?

Bērniem jābūt disciplinētiem, daži uzskata, ka joprojām ir brīvlaiks, kad vēlēsies pamodīsies, kad vēlēsies, uzsāks darbu. Jābūt katram bērnam savai darba vietai.

Dagdas vidusskolas sākumskolas skolotāja Rita Vaišļa

 Vecāku viedokļi

Vecāki saņēma sekojošos jautājumus.

3 lielākie izaicinājumi, ar kuriem vajadzēja tikt galā vai kuri joprojām tiek risināti.

Kā skolotājs sniedz atgriezenisko saiti skolēnam!

Ko Jūs ieteiktu skolotājiem šajā laikā, kad mācības notiek attālināti?

 1. Lielākie izaicinājumi –
 • pieslēgt e klasi skolēnam uz telefona un skolēnam uz datora;
 • pieslēgt uzdevumi.lv un SINHRONIZĒT sistēmas, lai redzēt uzdevumus;
 • atrast laiku jaunās tēmas izskaidrošanai.

 ... ar šiem izaicinājumiem veiksmīgi tikām galā!

2. Par atgriezenisko saiti - 3.a klases skolēns ļoti labi kontaktējas ar skolotāju izmantojot Whats app grupu, pats prot nobildēt izpildīto uzdevumu, nosūtīt skolotājai. Skolēnam ļoti patika, kad skolotāja uzrakstīja “malacis, labs darbiņš”. Skolēnam patīk pildīt darbus uzdevumi.lv. Vecāki kontaktējas ar skolotāju citā Whatsapp grupā.
3. Ieteikums skolēniem - organizēt savu laiku un laikā pildīt uzdevumus.

Dagdas vidusskolas 3.a klases skolēna māmiņa Tatjana Munda

 

Saplānot savu darba laiku, strādājot attālināti, ar laiku, kuru jāvelta bērnu attīstības un mācīšanas veicināšanai, pastaigai utt, proti: izstrādāt režīmu, lai varētu apgūt un mācīties gan darba lapās, gan burtnīcās, gan arī, lai vecākiem sanāk veikt savus darba pienākumus attālināti.

Jo mazāks bērns, jo vairāk nepieciešams vecāku atbalsts mācību procesā.

Jo labāks būs dialogs starp audzinātājiem un vecākiem, jo lielāks ieguvējs būs bērns.

Kopumā tā ir jauna pieredze, mācīt, sadarboties, ieinteresēt, atbalstīt vēl vairāk, mācamies kopā.

Mācību procesu veidojam gan mājās (pildām darbu lapas, lasām, zīmējam, vingrojam), gan ārā-dabā- vingrojam, pastaigājamies, iepazīstam dabu- ko redzam apkārt, veidojam stāstus.

Bērnudārza un vecāku sadarbībai ir nepārvērtējama nozīme, jo tās vidū ir bērns. Skolotājs aktīvi uztur komunikāciju ar vecākiem, sazināmies gan telefoniski, gan watss app. Tika atsūtītas e-pastā darba lapas, kuras jāpilda, vecāki dienas beigās nosūta, kas ir paveikts pa dienu.

Pats galvenais ir kvalitatīvs dialogs starp vecākiem un audzinātājām. Manā skatījumā, tagad audzinātājam, skolotājiem gandrīz jāveic tāda kā “inventarizācija”- saprotot, kas izdarīts, kas darāms tālāk, kas ir jaunais un apgūstamais, kas mainīs mūsu visu pierasto ikdienu, piemēram, audzinātājs/skolotājs kā mācīšanās vadītājs un vecāku uzraudzībā audzēkņa pašvadītā mācīšanās. Kā tas izskatīsies, izklausīsies, kā to varēs redzēt, kā tas būs? kas paveikts un ko darīt tālāk, bet attālināti kopā ar vecākiem. Mums visiem jāmācās sarunāties, ieklausoties un iesaistoties! Paldies par atbalstu, sapratni un palīdzību, ko sniedz bērnudārzs šajā jaunajā periodā mums visiem.

Ligita Nagļa, 2 bērnu māmiņa

Lielākā atbildība šajā laikā gulstas protams uz vecākiem. Tieši vecāki ir tie, kas kontrolē, kā bērni pilda savus uzdevumus. Daudzi vecāki dienā strādā, taču tomēr aicinu vakarā atlicināt kādu laiciņu kopīgai uzdevumu izpildei ar saviem bērniņiem. Ģimenēs daudzās ir taču vecākie brāļi un māsas, kas var palīdzēt mazākajiem. Tas nenozīmē, viņu vietā izpildīt, bet kopīgi runājoties, pildīt. Būtu labi, ka skolotājs atsūtītu savu skaidrojumu ierakstītu kā video vai ar balssziņu. Jā, tas ir sarežģīti un tehniski grūtāk skolotājiem , bet bērniem būtu labāk un vieglāk uztvert ,ja uz ekrāna redzētu sava skolotāja skaidrojumu. Sākumskolas skolēnu vecākiem ir vēl vieglāk palīdzēt bērniem, bet vecāko klašu skolēniem: piemēram fizika, ķīmija, matemātika .. tas jau ir sarežģītāk. Bet skolēni var taču rakstīt skolotājiem, zvanīt un saņemt atbildi ar skaidrojumu. Dariet to, skolēni!

Un gadās dzirdēt: mēs neesam vainīgi, ka valstī ir tāda situācija un mēs neko nemainīsim savā ierastajā dzīves ritmā. Bet tomēr palīdzēsim saviem bērniem, ieklausīsimies skolotāju teiktajā! Saglabāsim karantīnu, rūpēsimies par savu bērnu drošību! Kopā ar bērniem mācīsimies ikdienas gaitās: gatavot brokastis, klāt galdu, gatavoties Lieldienām!

Ilona Mūrniece, divu bērnu māmiņa

Šodien ir tikai tāda veida apmācību otrā diena. Īsti labi nav vēl skaidrs, kas labi ,kas nē. Kaut kas sanāk labāk, kaut kas ne visai, bet kopumā tiekam ar veiktajiem uzdevumiem.

Dagdas vidusskolas 6.klases skolnieces māmiņa Anna Sevastjanova

Vislielākais izaicinājums, ar ko vecākiem vajadzēja tikt galā, bija pareizi saprast pašiem un paskaidrot to bērniem, kas ir attālinātā mācīšanās.
Otrā problēma bija organizēt saviem bērniem piekļuvi datoram vai telefonam, īpaši ja skolēnu ģimenē ir divi. Uz vecāku pleciem ir sava bērna aktivitāte mācību procesā, problēmu risināšana, darbu atbilžu nosūtīšana laicīgi.
Atgriezeniskā saite ir gan skolotāja komentāros Whats appā, gan punktos, gan procentuāli, gan kļūdu skaidrojumā, gan slavinājumā.
Skolotājiem lūgums, nelikt pārāk īsu laiku uzdevumu pildīšanai vai atbilžu sūtīšanai. Jo viens vecāks, labi ja vismaz viens ir mājās, atbild par mācību procesu visiem bērniem vienlaicīgi. Un ja nu vēl mazi bērni ģimenē.....
Mācīsimies kopā, bet visam jaunam ir nepieciešams apgūšanas laiks! Veiksmi mācīšanās procesā un tikai pozitīvu noskaņojumu mums visiem !!!

Ilga Moisejenoka, 3 bērnu māmiņa

Saziņa ar skolēnu notiek Whatsapp, telefoniski, ar e-klases starpniecību. Skolotājiem vēlu: viss šajā dzīvē ir pārejošs, arī šis posms beigsies… Neaizmirstiet par sevi un savu veselību! Izturību un vēlreiz izturību!

Ezernieku vidusskolas 11.klases skolēna māmiņa Olga Brenča

 Noslēgumā:

Rojs T. Benets

“Tā vietā, lai uztrauktos par to ,ko nevar kontrolēt, virzi enerģiju uz to, ko var radīt.’’

Es mācos, tu mācies, mēs mācamies…. Paldies visiem par otro dienu!

Turpinājums sekos…..

 

 

 

 

 

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS