Domes ziņas

07.02.2019

Ārkārtas Domes sēde

1 1/
  • 1

7. februārī notika Dagdas novada domes ārkārtas sēde

Pieņēma saistošos noteikumus Nr.2019/2 „Grozījumi Dagdas novada pašvaldības 2018.gada 5.februāra saistošajos noteikumos Nr.2018/2 “Par Dagdas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”.

Apstiprināja pārskatu par Dagdas novada pašvaldības 2018.gada budžeta izpildi:

1.Budžeta ieņēmumu daļā –  9 753 596 EUR  jeb  99,19 %, t.sk. atlikums gada sākumā 293 163 EUR.

2. Budžeta izdevumu daļā  –   9 427 970 EUR jeb 97,40  % un līdzekļu  atlikums gada beigās 325 626 EUR.

3.Speciālā budžeta: 

3.1.ieņēmumu daļā  –  825 880 EUR  jeb 66,48  %, t.sk. atlikums gada sākumā

23 663 EUR;

3.2.izdevumu daļā   –  785 940 EUR jeb  63,57  % un līdzekļu atlikums gada beigās  39 940 EUR.

Apstiprināja Dagdas novada pašvaldības amatu sarakstus un amatalgas.


Ar pilnu domes sēdes protokolu, pielikumiem un audio ierakstu varēs iepazīties www.dagda.lv/Pašvaldība/Dokumenti/Novada domes protokoli.

 

Informāciju sagatavoja:
Sanita Karpoviča
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS