Domes notikumi

10.01.2020

Ārkārtas domes sēde

1 1/
  • 1

Dagdas novada domes ārkārtas sēde notiks 2020.gada 10. janvārī plkst. 13:00 (Dagdā, Alejas ielā 4, sēžu zālē)

Sēdes darba kārtība:

 

1. Par parakstu vākšanas vietas noteikšanu Dagdas novadā. /Ziņo A.Trūlis/
2. Par projekta pieteikumu “Apgaismojuma izveide Dagdas novada Ozoliņu ciemā”. /Ziņo L.Nagļa/
3. Par projekta pieteikumu “Pirmais solis uz viedo pilsētu Dagdā”. /Ziņo L.Nagļa/
4. Par projekta pieteikumu “Viedās bibliotēkas ierīkošana Dagdas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā”. /Ziņo L.Nagļa/
5. Par projekta pieteikumu „Logu nomaiņa Andzeļu jauniešu centrā”. /Ziņo L.Nagļa/
6. Par finansējuma piešķiršanu Latgaliešu kultūras Gada balvas “Boņuks 2019” norises atbalstīšanai. /Ziņo A.Trūlis/
7. Par finansējuma piešķiršanu Latgales Gada balvas norises atbalstīšanai. /Ziņo A.Trūlis/

 

Domes priekšsēdētājs
A.Trūlis

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS