Domes notikumi

07.02.2019

Ārkārtas domes sēde

1 1/
  • 1

Dagdas novada domes ārkārtas sēde notiks 2019.gada 7. februārī plkst. 10:00 (Dagdā, Alejas ielā 4, sēžu zālē)


Sēdes darba kārtība:


1. Par grozījumiem pašvaldības 2018.gada budžetā. /Ziņo I.Tukiša/

2. Par pašvaldības 2018.gada budžeta izpildi. /Ziņo I.Tukiša /

3. Par Dagdas novada pašvaldības amatu sarakstiem un amatalgām. /Ziņo I.Tukiša, A.Gekišs/


 Domes priekšsēdētājs

A.Trūlis

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS