Domes notikumi

03.06.2020

Ārkārtas Domes sēde

1 1/
  • 1

Dagdas novada domes ārkārtas sēde notiks 2020.gada 3.jūnijā plkst. 15:00 (Dagdā, Alejas ielā 29, Dagdas novada Kultūras centra zālē)

Sēdes darba kārtība:


1. Par grozījumiem domes 28.11.2019. lēmumā “Par dalību ELFLA pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos””.
2. Par aizņēmumu ELFLA projekta “Dagdas novada autoceļa Kaitra – Ustje pārbūve” īstenošanai.
3. Par A.Gekiša atbrīvošanu no Dagdas novada pašvaldības izpilddirektora amata.
4. Par balsu skaitīšanas komisijas izveidošanu.
5. Par Dagdas novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu.

 

 Domes priekšsēdētājs A.Trūlis

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS