Izglītības ziņas

07.02.2019

Aktualitātes valstiskās audzināšanas īstenošanā izglītības iestādēs 2019. gadā

1 1/
  • 1

Ir krāšņi nosvinēta Latvijas valsts 100.dzimšanas diena, taču arī 2019. gadā ir svinami un pieminami vairāki mūsu valsts veidošanā un stiprināšanā nozīmīgi vēsturiski notikumi.

Tie rosina atcerēties varonīgās cīņas par brīvību, domāt par iepriekšējo paaudžu spēku un stiprina Latvijas cilvēku pašapziņu un valstisko identitāti šodien.
LV100gades svinēšanas programmas 2019. gada moto jeb atslēgas vārds ir VARONĪBA - varonība visplašākajā nozīmē, domājot gan par Latvijas sargiem cīņu laukā tālā un ne tik tālā pagātnē, gan par ikdienas varonību, kuru ieraugām rīcības cilvēkos, kuri ar savu piemēru iedvesmo pārējos.

Šajā gadā ar lepnumu atskatīsimies uz pagātnes notikumiem, kas veidoja Latvijas valsti – pirmās valdības tapšanu, Neatkarības karu jeb Brīvības cīņām un Latvijas armijas dibināšanu, nacionālo izglītības un kultūras iestāžu aizsākumiem, kā arī unikālo Baltijas ceļa akciju.

Vienlaikus jāpiemin, ka 100 gadu pastāvēšanu šogad svinēs tādas kultūras iestādes kā Latvijas Nacionālais teātris, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Nacionālā opera un balets, kuras var ieplānot apmeklēt “Latvijas skolas somas” ietvaros. 100 gadu jubileja ir arī Latvijas Universitātei, Latvijas Mākslas akadēmijai, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai.

Plānojot valsts svētku un atceres dienu pasākumus iestādēs 2019. gadā, aicinām pievērst uzmanību tādiem notikumiem kā:

- Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena 4.maijā, kurā par tradīciju kļuvuši arī Baltā galdauta svētki,

- Latvijas 101.dzimšanas diena 18. novembrī,

- Cēsu kauju atcere, pieminot 2.Cēsu pulka Skolnieku rotas izveidošanu un cīņu gaitas,

- Latvijas armijas izveidošana un pulkveža Oskara Kalpaka atcere (1882. - 2019.)

- Bermontiādes un Brīvības cīņu simtgade,

- Latvijas ceļam - 30,

- Latvija 15 gadus Eiropas Savienībā (2004. gadā 1. maijā Latvija kļuva par pilntiesīgu ES dalībvalsti, 2014. gadā latu nomainīja eiro).

Tikpat svarīgi, kā atcerēties pagātni, ir domāt par Latvijas un tās cilvēku šodienu un nākotni.

Mūslaiku varoņi slēpjas mūsu ikdienā, taču bieži to neapzināmies. Kāds palīdz citiem grūtībās. Kāds sacer dziesmu, kura iedvesmos nākamās paaudzes. Cits izgudro jaunas zāles. Mūslaiku varonis ir ikviens, kurš ar lepnumu un degsmi dara savu darbu Latvijas labā. Ikviens, kurš izvēlas redzēt sāpīgo, neērto un grūto un nepaliek vienaldzīgs, bet meklē risinājumus. Kas viņus visus vieno? Viņi izvēlas varēt un darīt,” šāda atziņa izskanēja LV100gades informatīvajā seminārā “Latvijas valsts simtgades programmas turpinājums “Brīvības gars. Varonība”.

Lai 2019. gadā izglītības un kultūras iestādēs rīkotie valsts svētki un atceres dienu pasākumi ir emocionāli piesātināti un atmiņā paliekoši, kas rosina veikt labus darbus un atstāt paliekošas vērtības!

Visas aktualitātes var skatīt: https://lv100.lv/

 

Informāciju sagatavoja: Dagdas novada IKSN vadītāja M. Micķeviča

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS