1 21.11.2017
LR proklamēšanas 99.gadadienas svinīgais pasākums Dagdā

17. novembrī, Latvijas Valsts svētku priekšvakarā, Dagdas novada Tautas namā notika svinīgs pasākums. Pasākumā, kā jau ierasts, tika godināti cilvēki par savu darbu, sirdsmīlestību, godaprātu un centību novadā labā.

[vairāk]
1 21.11.2017
Valsts svētki Asūnes pamatskolā

17.novembrī no paša rīta Asūnes skolā valdīja rosība, jo skolēni, viņu vecāki un skolotāji pulcējās skolas zālē uz svinīgo pasākumu “Es lepojos ar tevi LATVIJA”.

[vairāk]
1 21.11.2017
Uzsākta ES programmas „Eiropa pilsoņiem” projekta īstenošana

Pagājušā gada novembrī Dagdas novada IKSN sadarbībā LR Kultūras ministriju organizēja informatīvo semināru “ES programma “Eiropa pilsoņiem” – atbalsts pašvaldībām un NVO”" Dagdas novada interesentiem.

[vairāk]
1 17.11.2017
Tautas Saimes grāmata uzsāk savu ceļu pa Dagdas novadu

Šovakar Dagdas Tautas namā plkst.18:30 notiks Tautas Saimes grāmatas atvēršana.

[vairāk]
1 17.11.2017
Latvijai jubilejā dāvina vēl vienu sakoptu dižkoku – Magnusovas dižozolu

Sekojot ilggadējai tradīcijai dāvināt Latvijai dzimšanas dienā sakoptu dižkoku Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas darbinieki valsts svētku nedēļā talkā sakopa Magnusovas dižozolu. Šis ozols dižkoka statusam tika pieteikts Dabas aizsardzības pārvaldes un Kultūras ministrijas kopīgās akcijas “LV100 Dižošanās” ietvaros.

[vairāk]
1 16.11.2017
Valsts svētkos godinās novada ļaudis

Jau ierasts, ka Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā tiek godināti cilvēki par savu darbu, sirdsmīlestību, godaprātu un centību novada labā.

[vairāk]
1 16.11.2017
Darbu uzsācis sporta pasākumu organizators

Ar š.g. 13.novembri Dagdas novada Sporta skolā uz 0,5 slodzi darbu uzsācis sporta pasākumu organizators Harolds Kavinskis.

[vairāk]