Notikumi, Izglītības notikumi, Novada notikumi

01.09.2017

1. septembris Dagdas novadā

1 1/
  • 1

Dagdas novada izglītības iestādēs svinīgie pasākumi 1.septembrī sāksies -

 

Dagdas vidusskolā - plkst. 9.00; (A.Trūlis)

Andrupenes  pamatskolā - plkst. 9.00 (M.Micķeviča)

Andrupenes  PII „Avotiņš” - plkst. 10.00 (M.Micķeviča)

Dagdas pilsētas PII „Saulīte” - plkst. 9.30 (A.Trūlis )

Andzeļu  pamatskolā - plkst. 9.00 (S.Viškure)

Asūnes pamatskolā - plkst. 9.00 (S.Viškure)

Ezernieku vidusskolā - plkst. 9.30 (S.Viškure)

Šķaunes pamatskolā - plkst. 9.30 (S.Viškure )

Ezernieku vidusskolas  PII grupā  -  plkst. 9.00 (S.Viškure)

Konstantinovas sākumskolā - plkst. 10.00 (M. Micķeviča)

Aleksandrovas internātpamatskolā - plkst. 10.00 (M. Micķeviča)

Dagdas novada Sporta skola - plkst. 12.00 (A.Trūlis)

Dagdas Mūzikas un Mākslas skola-  plkst. 18.00 (A.Trūlis)

Daugavpils BT Dagdas īstenošanas  vieta - plkst.10.00 (S.Viškure)

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS