1 31.01.2021
Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām jaunizveidojamā Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kas nosaka, ka Krāslavas novada pašvaldība kopā ar Dagdas novada pašvaldību un trīs Aglonas novada pagastiem no šī gada 1. jūlija veidos vienotu administratīvo teritoriju – Krāslavas novadu, Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu pašvaldības, balstoties uz to 2020. gada novembrī un...

[vairāk]
1 19.01.2021
Ezernieku vidusskola attālinātajās mācībās

Ir noslēdzies 2020./21.m.g. 1.semestris, turpinām mācīties attālināti šajā neparastajā, daudziem izaicinājumiem pilnajā laikā.

[vairāk]
1 18.01.2021
"SNIEGAVĪRU PARĀDE-2021"

Jau trešo gadu pēc kārtas Svariņu Tautas nams rīko Sniegavīru parādi.

[vairāk]
1 13.01.2021
Ar Neste atbalstu tūkstošiem bērnu aizvadītajā gadā saņēma bezmaksas veselības aprūpi visā Latvijā

Rūpējoties par Latvijas bērnu nākotni un veselību, Neste Latvija jau devīto gadu pēc kārtas atbalsta “Bērnu veselības busa” jeb “Mobilā Veselības Aprūpes Centra” (MVAC) darbību, nodrošinot braucieniem nepieciešamo degvielu. Aizvadītajā gadā MVAC kopā nobraucis vairāk nekā 25 tūkstošus kilometru, apmeklējot 40 tuvākas un tālākas pilsētas visā...

[vairāk]
1 13.01.2021
LVM Bioekonomikas skola

Lai vairotu izpratni par meža resursu augošo lomu vides problēmu risināšanā, AS "Latvijas valsts meži" (LVM) sadarbībā ar biedrību “Zaļās mājas”, AS "Latvijas Finieris", SIA "Rīgas meži" un Valsts izglītības satura centru orgnizē vidusskolēniem stipendiju konkursu “LVM Bioekonomikas skola”.

[vairāk]
1 13.01.2021
NVA EURES veidos tiešsaistes raidījumu ciklu remigrācijas atbalstam “Esi informēts, atgriežoties Latvijā”

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla EURES darba mobilitātes konsultanti, balstoties uz savu darba pieredzi, veidos remigrācijas jautājumiem veltītu tiešsaistes raidījumu ciklu “Esi informēts, atgriežoties Latvijā”, lai sniegtu aktuālāko informāciju par atgriešanās iespējām Latvijā un atbildētu uz skatītāju...

[vairāk]
1 11.01.2021
Ziemassvētku laiks Ezernieku vidusskolā

Tuvojoties ziemas brīvlaikam, Ezernieku vidusskolā valdīja rosība un prieks. Sadarbībā ar mājturības un vizuālās mākslas skolotāju Diānu Kiseļovu tika izrotāti skolas logi, starpstāvi, gaiteņi un klases. Visu skolas saimi priecēja Ziemassvētku eglīte un spožas virtenes.

[vairāk]
1 11.01.2021
Atskats uz paveikto un turpmākie 2020./2021. m. g. plāni projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001

Neskatoties uz to, ka jau no oktobra vidus 7. – 12. klašu skolēniem mācības notiek attālināti, darbība projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs ” Nr.8.3.5.0/16/I/001 nav apstājusies. Projektā ir iesaistīta Andrupenes pamatskola un Dagdas vidusskola. Projekta mērķauditorija ir 7. – 12. klašu skolēni.

[vairāk]
1 11.01.2021
Sākta noslēdzošā pieteikšanās skolotāju izglītības projektam „Mācītspēks”

No šodienas ikvienas nozares speciālists var pieteikties vērienīgajā skolotāju izglītības projektā „Mācītspēks”, lai apgūtu skolotāja profesiju un vienlaikus uzsāktu darbu skolā, nākamajā mācību gadā pievienojoties Latvijas izglītības sistēmai kā viens no 100 jaunajiem pedagogiem. Projekta kandidāti var pieteikties līdz 1. martam.

[vairāk]
1 10.01.2021
Par licencēto makšķerēšanu Ežezerā, Dagdas, Kaitras un Kairīšu ezeros

Dagdas novada pašvaldība informē, ka Dagdas novada pašvaldības 2017.gada 28.septembra saistošie noteikumi Nr.2017/6 „Par licencēto makšķerēšanu Ežezerā, Dagdas, Kaitras un Kairīšu ezeros” zaudēs spēku no 01.01.2021.

[vairāk]