Vakances ziņas, Paziņojumi, Ziņas

22.07.2020

Vakance uz SIA “Dagdas komunālā saimniecība” VALDES LOCEKĻA AMATU

1 1/
 • 1

Dagdas novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Dagdas komunālā saimniecība” (reģ.Nr. LV45903000289) VALDES LOCEKĻA AMATU

Galvenie amata pienākumi:

 • pamatdarbības nodrošināšana atbilstoši kapitālsabiedrības statūtiem;
 • darbības stratēģijas plānošana, vadīšana un koordinēšana;
 • darba plāna izstrādes koordinēšana un pārraudzība, ekonomiskās un tehniskās attīstības rādītāju noteikšana;
 • darbības analīze un novērtēšana, pašvaldības kapitāla daļu turētāja informēšana par rezultātiem;
 • budžeta plānošana un kontrole;
 • izdevumu kontrole, materiāltehnisko un citu resursu apgādes plānošana un to racionālās izmantošanas nodrošināšana;
 • Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu ieviešana un uzraudzība;
 • operatīvās, grāmatvedības, statistiskās uzskaites un pārskatu sagatavošanas organizēšana;
 • ikdienas operatīvo darba procesu vadīšana;
 • personāla vadības procesu nodrošināšana;
 • pārstāvības nodrošināšana tiesā, kapitālsabiedrības interešu aizstāvībai;
 • pārstāvība darījumos ar citiem uzņēmumiem un iestādēm.

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas prasībām un likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām;
 • nevainojama reputācija (valdes locekļa amata kandidāts ir uzskatāms par personu ar nevainojamu reputāciju, ja nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo un nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju);
 • augstākā profesionālā izglītība ekonomikā, uzņēmējdarbības vadībā, tiesību zinātnēs, inženierzinātnēs vai nekustamā īpašuma pārvaldīšanas jomā. Maģistra grāds tiks uzskatīts par priekšrocību;
 • ne mazāk kā divu gadu darba pieredze amatā, kas nodrošina iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa pienākumus uzņēmumā, kas nodrošina komunālos pakalpojumus (piemēram, ūdenssaimniecība, siltumapgāde, ēku apsaimniekošana u.tml.)
 • darba pieredze komunālo pakalpojumu jomā (ūdenssaimniecība, siltumapgāde, ēku apsaimniekošana, ielu un ceļu uzturēšana);
 • izpratne par kapitālsabiedrības darbības principiem, finanšu līdzekļu plānošanu un izlietošanu;
 • izpratne par ES struktūrfondu projektu ieviešanu un uzraudzību;
 • izpratne par publisko iepirkumu organizēšanu;
 • stratēģiskās plānošanas prasme, prasme formulēt viedokli, pamatot savu rīcību un lēmumus;
 • analītiska un sistēmiska domāšana, pozitīva attieksme pret inovācijām, mērķtiecība, precizitāte, disciplinētība, augsta atbildības sajūta;
 • spēja veidot pozitīvas attiecības, prasme konfliktu risināšanā, labas komunikācijas prasmes, psiholoģiska noturība stresa situācijās;
 • valsts valodas un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas valdes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā (mutvārdos un rakstos);
 • labas datorprasmes Microsoft Offce (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint u.c.);
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Piedāvājam:

 • konkurētspējīgu atlīdzību 1200 EUR (pirms nodokļu nomaksas);
 • dienesta automašīnu;
 • iespēju radošu un inovatīvu ideju realizācijai;
 • dinamisku un aizraujošu darba ikdienu;
 • profesionālās kompetences pilnveides un izaugsmes iespējas.

 

Ar konkursa nolikumu var iepazīties ŠEIT

 

Pretendentus aicinām līdz 2020.gada 21.jūlijam pieteikties, iesniedzot pieteikumu (motivētu pieteikuma vēstuli; dzīves aprakstu (Curriculum Vitae); izglītību un papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas; citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi; redzējumu par kapitālsabiedrības darbības organizēšanu un attīstības prioritātēm tuvākajos 2 (divos) gados, turpmāko attīstības virzību, problēmām un risinājumiem (ne vairāk kā divas A4 formāta lapaspuses) ar norādi „SIA “Dagdas komunālā saimniecība” valdes loceklis” sūtot uz e-pastu: dome@dagda.lv vai pa pastu: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Dagdas novada pašvaldība informē, ka:

1. jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;

2. iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Dagdas novada pašvaldība, kontaktinformācija: Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674, tālrunis 65681434.


<- Atpakaļ uz: Atalgojumi / Vakances