Ziņas, Domes ziņas

16.08.2019

Telpu un pludmales volejbola aprīkojuma iegāde

1 1/
  • 1

2019.gada 13.augustā Dagdas novada pašvaldība saņēma Lauku atbalsta dienesta lēmumu par projekta “Dagdas novada sieviešu, vīriešu, telpu un pludmales volejbola attīstība”” apstiprināšanu.

Dagdas novadā ir jūtamā aizraušanās ar šo sporta veidu. Par to liecina speciāli aprīkotas pludmales, sacensību skaita pieaugums un, protams, skatītāju un atbalstītāju interese. Volejbols ir kolektīva spēle, un panākumi gūstami tikai kopējā spēlē un ir ļoti emocionāls sporta veids. Augstais spēles temps, spēļu ilgums, sacensību spriedze, gatavība atbildes darbībai laika deficītā, katra paņēmiena rezultativitāte un lielā atbildība par katru darbību, turklāt liela daudzuma skaļi reaģējošu skatītāju klātbūtne rada dažādas emocijas – gan pozitīvas, gan negatīvas.

Projektā iegādātais aprīkojums ( volejbola gremdes aparāts, volejbola piespēļu grozs, pludmales volejbola stabi, stabu polsterējums, tiesneša platformas un to polsterējumi) veicinās gan telpu, gan pludmales sieviešu un vīriešu volejbola attīstību un profesionalitāti.

Projekts tika iesniegts Biedrības “Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam 2.2.rīcībā “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”.

Projekta īstenošanai tiks piesaistīts 6543,00 eiro liels līdzfinansējums no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014-2020 apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejama EK tīmekļa vietnē.

 

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Ligita Nagļa

<- Atpakaļ uz: Dagdas novada pašvaldība