Domes ziņas

05.07.2021

SVARĪGA INFORMĀCIJA

1 1/
  • 1

PAR VASARAS NOMETNI “REĀLS PIEDZĪVOJUMS DAGDĀ” .

Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienība informē, ka visi bērni, kuri tika pieteikti nometnei “Reāls piedzīvojums Dagdā”  ir uzņemti nometnē.

Dalībai nometnē bērnam ir nepieciešams saņemt ĢIMENES ĀRSTA IZZIŅU (ne ātrāk kā 7 dienas pirms nometnes darbības sākuma), kurā apliecināts, ka bērnam nav infekcijas slimību pazīmes un viņš nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai to kontaktpersonām, kā arī izziņā ārsts norāda to, ka bērns drīkst vai nedrīkst apmeklēt Nometni, ir vai nav kādi ierobežojumi, piemēram, attiecībā uz sporta nodarbībām, diētu, alergēniem utml.

Bērniem OBLIGĀTI jānodod paraugs un jāveic SARS-CoV-2 vīrusa RNS noteikšanas testu. Siekalu nodošanas testu organizē nometnes organizators.

Siekalu testu bērnam būs nepieciešams nodod 09.07.2021. no plkst.9.00 līdz plkst.10.00 Dagdas vidusskolas sporta stadionā.

 

Nometnes norises laiks, vieta:

12.07.2021.-18.07.2021.

Dagdas vidusskolas sporta laukums, Mičurina iela 3a, Dagda, Krāslavas novads, LV-5674

 

NOMETNES ORGANIZATORS:

 

Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienība.

Koordinators Tatjana Munda t.28336951

 

 NOMETNES VADĪTĀJA

 

 Vija Nipere – 29477686

 

Projekts „ Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Dagdas novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/020) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

 

<- Atpakaļ uz: Pašvaldība