Domes ziņas

06.07.2021

Krāslavas novada pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” informācija

1 1/
  • 1

Krāslavas novada pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” informē, ka līdz vienotu saistošo noteikumu apstiprināšanai darbosies novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi un pārejas periodā atbalsts iedzīvotājiem tiks piešķirts pēc deklarētās dzīvesvietas atbilstoši bijušās (apvienojamās) pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Informāciju var saņemt:

Krāslavā – tālr. 65622528

Dagdā – tālr. 65681723

<- Atpakaļ uz: Pašvaldība