1 26.06.2017
Projekta aktivitātes jūnijā

Dagdas novada pašvaldība no š.g. marta sadarbībā ar karjeras konsultantu Sandru Vērdiņu īsteno projektu Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs“.

[vairāk]
1 26.06.2017
Lielā Simtgades loterija

Turpinās pieteikšanās vērienīgai stipendiju programmai — vairāk nekā 400 000 eiro atbalsts spožākajiem absolventiem.

[vairāk]
1 26.06.2017
Domes sēdes lēmumi

22. jūnija Domes sēdē deputāti, izskatījuši deputātu Andra Badūna un Edgara Tjarves iesniegumus par pilnvaru nolikšanu, nolēma izbeigt deputātu pilnvaras pirms termiņa.

[vairāk]
22.06.2017
Latvijas čempionāts U16 vecuma grupas jauniešiem

21. un 22. jūnijā Saldū notika Latvijas jauno vieglatlētu (U16 – dz.2002.un 2003.g.) čempionāts.

[vairāk]
1 22.06.2017
Jauniešu apmācības "Multikulturālisma vidē starp jauniešiem"

Biedrība Latvijas Sarkanais Krusts Daugavpils pilsētas komiteja no 2017. gada 1. jūnija īsteno projektu "Multikulturālisma vidē starp jauniešiem", kas tiek īstenots sadarbībā ar biedrību Latvijas Sarkanais Krusts Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komiteju un Dienvidlatgales NVO atbalsta centru projekta "Latgales NVO projektu...

[vairāk]
1 22.06.2017
Visā Latvijā ir sākusies dabas skaitīšana

20. jūnijā ar svinīgu pasākumu Latgales reģionā atklāta dabas skaitīšana – Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu jeb dzīvotņu izplatības un kvalitātes apzināšana.

[vairāk]
1 20.06.2017
Dagdas TV: Podnieku cepļa kurināšana

Pasākuma FOTOGALERIJA

[vairāk]
1 20.06.2017
Aicina pieteikt ainavu dārgumu

Latgales plānošanas reģions kopā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Kultūras ministriju un Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB) aicina ikvienu iedzīvotāju piedalīties vienā no Latvijas simtgadei veltītajiem pasākumiem kopīgas dāvanas gatavošanā Latvijai, līdz 2017. gada 15. jūlijam piesakot ainavu dārgumu.

[vairāk]