1 28.03.2017
Izsludina pieteikšanos Zemkopības ministrijas konkursam “Sējējs 2017”

Zemkopības ministrija (ZM) aicina lauku uzņēmējus, jaunos zemniekus, kā arī ģimenes laukos pieteikties lauksaimnieku vidū iecienītajam konkursam “Sējējs 2017”.

[vairāk]
1 28.03.2017
Dagdas novada pašvaldība uzsākusi realizēt projektu veselības veicināšanai un slimību profilaksei

No 2017. līdz 2019.gadam Dagda novadā notiks virkne pasākumu, kas būs vērsti uz veselīga dzīvesveida popularizēšanu.

[vairāk]
1 28.03.2017
Pedagogi Dagdas novadā dalās savā pieredzē

Valsts izglītības satura centrs šobrīd strādā pie jauna kompetencēs balstīta izglītības satura modeļa, ko plānots pabeigt pēc diviem gadiem. Plānots, ka jaunais modelis pārveidos Latvijas vispārējās izglītības sistēmu – mācību priekšmetu kļūs mazāk, bet uzsvars tiks likts ne tikai uz zināšanu iegūšanu, bet arī uz skolēna individuālo izaugsmi un...

[vairāk]
1 28.03.2017
NVA filiāles pieņem darba devēju pieteikumus skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma īstenošanai

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālēs ir sākusies darba devēju pieteikumu pieņemšana skolēnu nodarbinātības pasākuma īstenošanai šovasar.

[vairāk]
1 27.03.2017
Dagdas novada pašvaldība izsludina projektu konkursu "Sabiedrība ar dvēseli 2017"

Konkursā atbalstītie projekti tiks finansēti no Dagdas novada pašvaldības budžeta, kopējais pieejamais finansējums pasākumam ir 5 000,00 €, viena projekta atbalsts - līdz 500,00€.

[vairāk]
1 27.03.2017
Paziņojums par pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanu

Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu un Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas „Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošana”.

[vairāk]
1 27.03.2017
Pirmsskolas bērnu skatuves runas konkurss - Valodēns 2017

Ko dziedāšu, ko runāšu, Svešu zemi staigādama? Dziedāš’ pati savu dziesmu, Runāš’ savu valodiņu.

[vairāk]
1 27.03.2017
Ar negaidīti lielu Latgales biedrību aktivitāti noslēgusies “Latgales NVO projektu programmas 2017” projektu pieņemšana

Kā informē "Dienvidlatgales NVO atbalsta centra" koordinators Oskars Zuģickis, ar negaidīti augstu Latgales reģiona biedrību aktivitāti ir veiksmīgi noslēgusies Latgales NVO projektu programmas 2017 projektu pieņemšana, kas noritēja no 21.februāra līdz 21.martam.

[vairāk]
1 24.03.2017
23.marta domes sēdes lēmumi

Sēdē tika ievēlēts jaunais domes priekšsēdētājas vietnieks – Vladislavs Višņevskis.

[vairāk]