1 23.04.2018
Karjeras attīstības atbalsta pasākums Ezernieku skolā

Dagdas novada karjeras attīstības atbalsta pasākums 6.-7. klasēm '' Pārvērt sapni īstenībā''   projekta  ''Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs ” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros

[vairāk]
1 23.04.2018
Piedalies Eiropas Eksāmenā 9. maijā!

9. maijā, atzīmējot Eiropas dienu, ikviens Latvijas iedzīvotājs jau piekto gadu pēc kārtas, tiek aicināts pārbaudīt savas zināšanas un izpratni par Latviju Eiropā, savu nozīmi sabiedrībā, svarīgiem lēmumiem un procesiem, kārtojot Eiropas eksāmenu.

[vairāk]
1 21.04.2018
Latvijas skolēnu 42.zinātniskās pētniecības darbu konference

2018.gada 20.aprīlī notika Latvijas skolēnu 42.zinātniskās pētniecības darbu konference. Šogad uzaicinājumu piedalīties konferences 3. posmā – valsts konferencē – saņēma 978 audzēkņi. Viņi divās dienās Latvijas Universitātē un Rīgas Tehniskajā universitātē prezentēja pavisam 798 pētnieciskos darbus 23 zinātņu sekcijās. Populārākās no tām ir...

[vairāk]
1 21.04.2018
Aicinājums pieteikties konkursam „Pašdarinātie dārza dekori”

Asūnes pagasta pārvalde izsludina konkursu „Pašdarinātie dārza dekori”.

[vairāk]
20.04.2018
Domes sēdes lēmumi

19. aprīlī notika kārtējā Dagdas novada domes sēde.

[vairāk]
1 18.04.2018
Aicinājums sakārtot Dagdas novada vidi

Dagdas novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus un iestādes sakopt savus īpašumus, saimniecības, vidi sev apkārt.

[vairāk]
1 18.04.2018
Dagdas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu veikums

Dagdas Mūzikas un mākslas skolas 3 audzēkņi 2018.gada 10.aprīlī veiksmīgi piedalījās VI Jauno vokālistu konkursā “Skaņais bolss”, ko rīkoja Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola.

[vairāk]
1 18.04.2018
Valsts svētku laikā gaidāmas izmaiņas ap 500 reģionālo autobusu maršrutu

Sakarā ar maijā gaidāmajiem valsts svētkiem, laika periodā no 2018. gada 29. aprīļa līdz 6. maijam gaidāmas izmaiņas vairāk nekā 500 reģionālo autobusu maršrutu. Grozījumi sabiedriskā transporta kustībā būs arī pārceltajā darbadienā, sestdien, 21. aprīlī. Ņemot vērā vērienīgās izmaiņas maršrutu tīklā, aicinām iedzīvotājus pirms brauciena atkārtoti...

[vairāk]
1 18.04.2018
Satiksmes ierobežojumi

Ceļā no Preiļiem līdz Aglonai un līdz Atašienei jārēķinās ar būtiskiem satiksmes ierobežojumiem; ir apbraukšanas iespējas.

[vairāk]
1 18.04.2018
Dagdas novada 7.-9.klašu pētniecisko darbu konference

17. aprīlī uz novada skolēnu pētniecisko darbu konferenci pulcējās skolēni no Dagdas un Ezernieku vidusskolām, lai aizstāvētu un prezentētu savus veiktos pētījumus 2017./2018.m.g.  

[vairāk]