Izsoles

10.03.2021

Nekustamā īpašuma “Viktornieki”, Svariņu pagastā izsole

1 1/
  • 1

Pašvaldības nekustamā īpašuma “Viktornieki”, Svariņu pagastā, Dagdas novadā elektroniskās izsole

Dagdas novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli pašvaldības nekustamajam īpašumam Viktornieki, Svariņu pagasts, Dagdas novads, kadastra numurs 6090 006 0067, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6090 006 0105 - platība 11,99 ha un 6090 006 0126 - platība 6,77 ha.

Sākumcena – 13 200 euro, izsoles solis - 300 euro, nodrošinājuma maksa – 1 320 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 (divu) nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 08.02.2021. plkst.13.00 līdz 28.02.2021. plkst.23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 08.02.2021. plkst. 13.00, noslēdzas 10.03.2021. plkst. 13.00.

Nodrošinājuma nauda 1 320 EUR apmērā jāiemaksā Dagdas novada pašvaldības norēķinu kontā, reģistrācijas Nr.90000041224, AS SEB banka, konts LV72UNLA0050018182302 ar atzīmi “Elektroniskā izsole, īpašuma Viktornieki nodrošinājums”.

Dalības maksa 20 EUR apmērā maksājama atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē izrakstītajam rēķinam.

Tālr. uzziņām 65681712.


<- Atpakaļ uz: Pašvaldības izsoles