Izsoles

06.04.2021

Nekustamā īpašuma “Riuseiši” izsole

1 1/
  • 1

PAZIŅOJUMS par nekustamā īpašuma “Riuseiši”, Ezernieku pagastā elektronisko izsoli

Dagdas novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli pašvaldības nekustamajam īpašumam “Riuseiši”, Ezernieku pagasts, Dagdas novads, kadastra numurs 6056 002 0051, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6056 002 0098 - platība 6,2 ha.

Sākumcena – 5 200 euro, izsoles solis - 300 euro, nodrošinājuma maksa – 520 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 (divu) nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 05.03.2021. plkst.13.00 līdz 25.03.2021. plkst.23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 05.03.2021. plkst. 13.00, noslēdzas  06.04.2021. plkst. 13.00.

Nodrošinājuma nauda 520 EUR apmērā jāiemaksā Dagdas novada pašvaldības norēķinu kontā, reģistrācijas Nr.90000041224, AS SEB banka, konts LV72UNLA0050018182302 ar atzīmi “Elektroniskā izsole, īpašuma Riuseiši nodrošinājums”.

Dalības maksa 20 EUR apmērā maksājama atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē izrakstītajam rēķinam.

Tālr. uzziņām 65681712.


<- Atpakaļ uz: Pašvaldības izsoles