Izsoles

10.03.2021

Nekustamā īpašuma “Mežāres”, Šķaunes pagastā izsole

1 1/
  • 1

Pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežāres”, Šķaunes pagastā, Dagdas novadā elektroniskās izsoles noteikumi

Dagdas novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli pašvaldības nekustamajam īpašumam Mežāres, Šķaunes pagasts, Dagdas novads, kadastra numurs 6092 004 0098, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6092 004 0098 - platība 4,1 ha un 6092 005 0188 - platība 4,2 ha.

Sākumcena – 21 300 euro, izsoles solis - 300 euro, nodrošinājuma maksa – 2 130 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 (divu) nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 08.02.2021. plkst.13.00 līdz 28.02.2021. plkst.23.59  https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 08.02.2020. plkst. 13.00, noslēdzas  10.03.2021. plkst. 13.00.

Nodrošinājuma nauda 2 130 EUR apmērā jāiemaksā Dagdas novada pašvaldības norēķinu kontā, reģistrācijas Nr.90000041224, AS SEB banka, konts LV72UNLA0050018182302 ar atzīmi “Elektroniskā izsole, īpašuma Mežāres nodrošinājums”.

Dalības maksa 20 EUR apmērā maksājama atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē izrakstītajam rēķinam.

Tālr. uzziņām 65681712.


<- Atpakaļ uz: Pašvaldības izsoles