Domes ziņas

06.05.2020

Uzlabotas Dagdas novada kultūras telpas mākslinieciskās izgaismošanas iespējas

123 1/
  • 1
  • 2
  • 3

Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu Dagdas novada pašvaldībā ir īstenots LEADER programmas projekts Nr.19-03-AL33-A019.2202-000010 “Aprīkojuma iegāde Dagdas novada kultūras telpas mākslinieciskai izgaismošanai”, kura rezultātā Kultūras centram ir iegādāts mobils gaismas aprīkojuma komplekts.

Jebkurā pasākumā ļoti liela loma ir gaismu iekārtām, to daudzumam un pareizam izvietojumam. Variējot gaismas ķermeņu daudzumu, to jaudu, gaismas krāsu, gaismas stara leņķi iespējams radīt māksliniecisku šedevru. Tā, realizējot gaismu mākslinieka ieceres, var radīt neatkārtojamu noskaņu un krāsu spēli ikvienā pasākumā. 

Projekta mērķis – dažādot kultūras centra organizētās sabiedriskās aktivitātes vietējo iedzīvotāju radošai un profesionālai pilnveidei, iegādājoties aprīkojumu kultūras telpas mākslinieciskai izgaismošanai.

Projekta ietvaros iegādātais aprīkojums paredzēts pasākumu mākslinieciskai izgaismošanai gan telpās, gan brīvdabas pasākumos. Tas tiks izmantots arī kolektīvu mēģinājumu laikā, sagatavojot kvalitatīvu kultūras pasākumu programmu un dažādojot sabiedriskās aktivitātes iedzīvotājiem. Jauna, mūsdienīga  gaismas aprīkojuma iegāde sekmēs arī amatiermākslas kolektīvu māksliniecisko un radošo izaugsmi, uzlabos kultūras pasākumu rīkošanas kvalitāti un pilnveidos iedzīvotāju sabiedriskās aktivitātes.

Projekta kopējās izmaksas:  12 087,42  EUR.

ELFLA finansējums: 9 000,00 EUR (90% atbalsta intensitāte no attiecināmām izmaksām).

Dagdas novada pašvaldības finansējums: 3 087,42 EUR.

Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ( ELFLA) atklātā projektu iesnieguma konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” - Biedrības “Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam 2.2. rīcības “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem 6. kārtas ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejama EK tīmekļa vietnē.

 

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS