Notikumi, Tautsaimniecības notikumi

04.06.2018

SEMINĀRS par fizisku personu datu aizsardzību

1 1/
  • 1

4.jūnijā plkst. 10:00 Dagdas Tautas namā

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA

(ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

 

Dagdas novada uzņēmēji, lauksaimnieki un visi, kas ieinteresēti tiek aicināti uz informatīvi stundu!

 

Vairāk informācijas pa tālruni - 25408815

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS