Notikumi

24.09.2022

Rāznas Nacionālajam parkam 15

1 1/
  • 1

Dabas aizsardzības pārvalde aicina uz pasākumu “Nezināmais par zināmo dabā. Zīdītāji Rāznas Nacionālajā parkā” 24.septembrī.

Ar Latvijas zīdītāju kārtām un raksturīgiem pārstāvjiem, to pazīmēm, pielāgošanos dzīves videi un lomu ekosistēmās, atstātajām darbības pēdām un zīdītājsugu dzīvnieku aizsardzību iepazīstinās projekta LIFE FOR SPECIES zīdītāju eksperts Valdi Pilāts.

Pasākums norisināsies Jaundomes muižas vides izglītības centrā, izzinoša pastaiga - apkārtnē esošā teritorijā.

Pieteikšanās pasākumam: https://bit.ly/3Tr0A9Y

Rāznas Nacionālais parks ir viens no četriem nacionālajiem parkiem Latvijā. Šogad aprit 15 gadu, kopš stājās spēkā likums par tā izveidi. Rāznas Nacionālais parks ir izveidots, lai saglabātu Rāznas ezera un ar to saistīto sugu un biotopu daudzveidību, teritorijas kultūrvēsturiskās un ainaviskās vērtības, kā arī veicinātu teritoriju nenoplicinošu saimniecisko attīstību, dabas tūrismu un ekoloģisko izglītību. Rāznas Nacionālajā parkā dominē mozaīkveida mežu – lauksaimniecības zemju un dažāda tipa ezeru ainava. Vairumam Latvijas zīdītājdzīvnieku sugu šāda ainava nodrošina vispiemērotākos apstākļus to dzīvei. Rāznas Nacionālā parka teritorijā konstatētas 44 jeb 72 % no Latvijā sastopamajām sauszemes zīdītājdzīvnieku sugām. No tām 17 sugas ir ar dabas aizsardzības nozīmi. Teritorijā sastopami lūši, vilki, ūdri, bebri, aļņi, stirnas, mežacūkas, zaķi un citi dzīvnieki, te ir konstatētas deviņas sikspārņu sugas. Tā kā nacionālā parka teritorija ir samērā viendabīga, arī medījamām sugām raksturīga salīdzinoši vienmērīga izplatībā. Dzīvnieku blīvums ir lielāks nacionālā parka mežainākajos apvidos Andrupenes, Andzeļu, Ezernieku un Kaunatas pagastos.

 

Regīna Indriķe

Dabas aizsardzības pārvaldes Rāznas Nacionālā parka dabas centra vadītāja

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS