Notikumi, Novada notikumi

16.05.2018

Platību maksājumu iesniegumu aizpildīšana

1 1/
  • 1

SIA “LLKC” un LAD sniegs atbalstu vienotā platību maksājuma iesniegumu aizpildīšanā Dagdas novadā sekojošā laikā*:

Datums

Pagasts

Telpas

Laiks

Piezīmes

16.04.2018

Šķaunes pag.,

Tautas nams

no 9:00

atbalstu sniegs SIA “LLKC”

17.04.2018

Konstantinovas pag.,

Bibliotēka

no 9:00

atbalstu sniegs SIA “LLKC”

19.04.2018

Andzeļu pag.,

Tautas nams

no 9:00

atbalstu sniegs SIA “LLKC”

20.04.2018

Svariņu pag.,

Bibliotēka

no 9:00

atbalstu sniegs SIA “LLKC”

03.05.2018

Ķepovas pag.,

Saietu nams

no 9:00

atbalstu sniegs SIA “LLKC”

08.05.2018

Asūnes pag.,

Tautas nams

no 9:00

atbalstu sniegs SIA “LLKC”

16.05.2018

Ezernieku pag.,

Saietu nams

no 10:00

atbalstu sniedz LAD

16.05.2018

Bērziņu pag.,

Bibliotēka

no 9:00

LLKC sadarbībā ar LAD

* Pārējās dienās atbalsts tiek sniegts Dagdā, Daugavpils ielā 8, SIA “LLKC”.

 

SIA “LLKC”, mob.22421729

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS