Domes ziņas, NVO ziņas

07.02.2018

Piešķirts finansējums novada biedrībām un reliģiskajām organizācijām

1 1/
 • 1

2018.gada 5. februāra domes ārkārtas sēdē tika lemts par finansējuma piešķiršanu novadā reģistrētām organizācijām.

Līdz 2017.gada beigām organizācijas varēja iesniegt pieteikumus finansējuma pieprasīšanai 2018.gadam. Saskaņā ar noteikumiem “Par Dagdas novada pašvaldības finansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām un reliģiskām organizācijām” abās domes komitejās tika izvērtētas organizāciju iesniegtās tāmes ar finansējuma pieprasījuma pamatojumu. Pēc izvērtēšanas tika nolemts kam piešķirt finanšu līdzekļus. Jāatzīmē, ka ne visi pieprasījumi tika atbalstīti.

 

Šī gada budžetā nevalstiskajām organizācijām piešķirti līdzekļi 18 466,64 EUR apmērā:

 • Dagdas invalīdu brālībai “Nema” 11 000 EUR  - telpu nomai, invalīdu dienas pasākuma organizēšanai un atlīdzībai biedrības vadītājai, asistentam un grāmatvedim;
 • Dagdas pensionāru biedrībai 2 250 EUR – dažādu pasākumu organizēšanai un dalībai semināros, konferencēs un sarīkojumos, kancelejas un citām precēm;
 • Dagdas baltkrievu biedrībai “Verbica” 1 222 EUR – dalībai starptautiskos pasākumos Baltkrievijā, Lietuvā un Polijā, biedrības organizētajiem pasākumiem;
 • Jauniešu biedrībai “Dagne” 960 EUR – atlīdzībai grāmatvedim projektu realizācijai;
 • Dagdas novadpētniecības biedrībai “Patria” 333 EUR – printera krāsu toneru, fotoalbumu, LED prožektoru un prožektoru statīvu iegādei;
 • Jauniešu biedrībai “Senna” 144 EUR -  laivošanai pa Latgales upēm;
 • Biedrībai “Ieraugs” 900 EUR – folkloras kopas “Sovvaļnīki” dziesmu programmas studiju ierakstam;
 • Biedrībai “Kroma kolna bruoleste” 999,64 EUR – “Kroma kolna svētku” organizēšanai;
 • LSK Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas Bērziņu pagasta nodaļai 230 EUR – žāvētu ārstniecības augu, tēju, dārzeņu u sēņu iesaiņošanas materiālu iegādei;
 •  LSK Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas Šķaunes pagasta nodaļai 430 EUR – laivošanai un dažādu aktivitāšu īstenošanai.

 

Arī reliģiskajām organizācijām tika piešķirts finansējums 2018.gadam - 16 337,42 EUR:

 • Dagdas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu draudzei 8 779,42 EUR – draudzes mājas galvenās ieejas kāpņu izbūvei un gājēju celiņa ierīkošanai;
 • Dagdas vecticībnieku draudzei 335 EUR – dievnama ēkas apdrošināšanai un apsardzes pakalpojumu nodrošināšanai;
 • Svētā Jāņa Kristītāja Andzeļmuižas Romas katoļu draudzei 1 311 EUR – baznīcas ieejas lieveņa un kāpņu remontam;
 • Asūnes Svētā Krusta pagodināšanas Romas katoļu draudzei 912 EUR – baznīcas iekštelpu (sienu) remontam;
 • Landskaronas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu draudzei 5 000 EUR – baznīcas galvenās fasādes mūra un fasādes apmetuma glābšanas darbiem.

 

Kopā Dagdas novada pašvaldības 2018.gada budžetā biedrībām un reliģiskajām organizācijām paredzēti 34 804,06 EUR.

 

Informāciju sagatavoja:

Guna Malinovska

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS