Notikumi, Novada notikumi, Izglītības notikumi

23.05.2019

Pieņemšana pie Dagdas novada domes priekšsēdētāja

1 1/
  • 1

23.maijā plkst.12.00 Dagdas novada Kultūras centrā notiks Pieņemšana pie Dagdas novada domes priekšsēdētāja.

Tiek gaidīti Dagdas novada (Dagdas un Ezernieku vidusskolu, Andrupenes un Andzeļu pamatskolu, Dagdas Mūzikas un mākslas un sporta skolas) skolēni un skolotāji, kuri guvuši godalgotas vietas Latgales reģiona ZPDK, atklātajās olimpiādēs, sporta sacensībās un skatēs, kā arī Valsts mēroga ZPDK un skatēs, Starptautiskajos projektos.

Tiek aicināta arī Aleksandrovas internātpamatskola un Dagdas PII Saulīte.

 

Tiks nominēti:

- "DAGDAS NOVADA VEIKSMĪGĀKIE SKOLĒNI MĀCĪBU OLIMPIĀDĒS 2018./19.m.g”
- ”DAGDAS NOVADA VEIKSMĪGĀKIE SKOLĒNI MĀCĪBĀS 2018./19.m.g”
- ”DAGDAS NOVADA SPORTA LAUREĀTS - 2019’’
- ”AKTĪVĀKAIS SKOLĒNS -2019’’
- ”AKTĪVĀKAIS INTEREŠU IZGLĪTĪBAS KOLEKTĪVS -2019’’
- ”GADA SPORTA KOMANDA - 2019”

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS