Domes ziņas

27.06.2018

Paziņojums

1 1/
  • 1

Dagdas novada pašvaldības 2018.gada budžetā ir ieplānoti EUR 10 000 līdzfinansējuma piešķiršanai dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Dagdas novadā.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2018.gada 17.augusts.

Pieteikumi un dokumenti iesniedzami saskaņā ar Dagdas novada pašvaldības 20.04.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.2017/5 “Par Dagdas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai”, kas pieejami pašvaldības mājaslapā 

http://www.dagda.lv/pasvaldiba/dokumenti/saistosie-noteikumi.html

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS