Paziņojumi, Domes ziņas

10.06.2020

Pašvaldībā un tās iestādēs no 10. jūnija atjauno klientu apkalpošanu klātienē

1 1/
  • 1

Informējam, ka Dagdas novada pašvaldība un tās iestādes, no 10. jūnija atsāk klientu apkalpošanu klātienē. Lai ievērotu piesardzības pasākumus, aicinām ar pašvaldības darbiniekiem sazināties, izmantojot e-pastus vai tālruņus.

Lai izvairītos no iespējamas inficēšanās ar vīrusu Covid-19, pašvaldības administrācijas un iestāžu telpās apmeklētājiem noteikts ievērot divu metru distancēšanos vienam no otra. Rūpējoties par roku higiēnu, pie administrācijas un iestāžu ieejas durvīm pieejams roku dezinfekcijas līdzeklis.

Pēc iespējas, aicinām pašvaldības pakalpojumus izmantot neklātienes formā:

-  dokumentus aicinām iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu: dome@dagda.lv vai pa pastu: Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674
-  Dagdas novada pašvaldības 1. stāvā ir izvietota speciāli dokumentiem paredzēta pastkaste, kurā ir iespēja ievietot iesniegumus vai kāda cita veida dokumentus nodošanai pašvaldībai.
-  Aktuālā informācija, iesniegumi, veidlapas un kontaktinformācija pieejama pašvaldības mājaslapā www.dagda.lv;  

Iedzīvotāji ir aicināti  izmantot portālā Latvija.lv e-pakalpojumus. Īpaši tas attiecas uz dažādu pabalstu pieteikšanu, dzīvesvietas deklarēšanu, dažādu izziņu saņemšanu no valsts reģistriem. Tieši tāpat elektroniski var nosūtīt iesniegumu jebkurai iestādei, iesniegt gada ienākumu deklarāciju u.c.

Darbu atsāk Pagastu pārvaldes un to kases:

No 10. jūnija Pagastu pārvaldes un kases atsāk klientu pieņemšanu klātienē. Pēc iespējas, aicinām pakalpojumus izmantot neklātienes formā. Ar pagasta pārvaldes vadītājiem var sazināties caur e-pastiem vai tālruņiem.

Pakalpojuma sniegšanas vietā nedrīkst atrasties personas:

- kurām noteikta pašizolācija,
- mājas karantīna,
- stingrā izolācija,
- kurām ir elpošanas ceļu infekcijas pazīmes.

<- Atpakaļ uz: VISAS ZIŅAS